Væksten i 1. kvartal var samlet set godkendt med en fortsættelse af det stærke momentum i Audio, mens der i Hearing var små røde flag i en lidt skuffende organisk vækst.

GN kunne ligesom flere af C25-kollegaerne se en betydelig påvirkning i regnskabet for 1. kvartal fra faldet i den amerikanske dollar. Således kunne koncernen samlet notere en omsætningsfremgang på 3% fra 2.233 mio. kr. til 2.296 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2017.

Men tager man valutapåvirkningen på 7 %-point ud af tallene var der faktisk tale om en solid organisk vækst på 10% i den samlede underliggende forretning. Groft sagt dækker det over en mindre skuffelse i Hearing-divisionen, mens Audio-divisionen leverede meget flot.

Hearing-vækst skuffer
Indenfor Hearing var budskabet stadig, at det nyligt...