Et kvartalsregnskab fra Topdanmark byder som regel på en mindre opjustering af den modelmæssige resultatprognose. Det var også tilfældet denne gang, men det ændrer dog ikke på, at Topdanmark fortsat er en forsikringsaktie til den dyre side.

Samlet set blev forventningen til 2018 løftet med 100 mio. kr. En god forsikringsdrift giver en forbedring på indtjeningsprognosen fra skadesforsikringen på 150 mio. kr. fra 850-900 mio. kr. til 1.000-1.050 mio. kr. Men som en modvægt til forsikringsdriften kommer en negativ justering på 50 mio. kr. i det forventede investeringsresultat. Det er en følge af de svære finansielle markeder i første kvartal, der gav et investeringsresultat, som var 52 mio. kr. dårligere end forventet.

Combined Ratio (CR) beskriver erstatningsudgifter og...