Del artiklen:

Mange selskaber handles til en forventet Price/ Earning på over 30, men Per Aarsleff skiller sig ud fra mængden ved at blive handlet til lave nøgletal. Det gør dog ikke aktien til en overset god investering. I det mindste ikke på kort sigt.

Per Aarsleff udsendte i løbet af ugen en såkaldt ” Profit Warning ” forud for halvårsregnskabet, som offentliggøres den 22. maj. Det straffede investorerne prompte med et kursfald på 10%.

Selvom halvårsresultatet ikke er offentliggjort endnu, er selskabet forpligtet til at oplyse forhold af væsentlig betydning for kursdannelsen, og det må en tilbagegang i det primære driftsresultat (EBIT) på 40% siges at være. Resultatet af Per Aarsleffs primære drift i første halvår af 2016/17 bliver således kun 110 mio. kr. mod 182 mio. kr. i fjor.

Pga. negative forhold i to ud af selskabets tre divisioner sænker man samtidig forventningerne til EBIT for hele året til 375 mio. kr. (tidligere 430 mio. kr).

Værst ser det ud i koncernens største division, Anlæg & Byggeri, som i 2015/16 stod for 59% af koncernens EBIT. Her opregnes en hel række forhold med nedskrivninger, negativ udvikling for et stort projekt og et lavere end forventet resultat i et datterselskab. I divisionen Fundering tales generelt om et lavere aktivitetsniveau og en generel afmatning og udsættelse af projekter i Polen. Kun i koncernens mindste division, Rørteknik, med 10% af koncernens EBIT, går det bedre end forventet. Hvis man alene fokuserer på nøgletallene, er Per Aarsleff en billig aktie i øjeblikket. Men ugens Profit Warning handler ikke kun om halvårsregnskabet, men stiller også spørgsmålstegn ved vækstudsigterne i koncernen de næste 1-2 år.

Indtil den usikkerhed er afklaret, vil de lave nøgletal næppe være tilstrækkeligt grundlag for væ- sentlige kursstigninger i Per Aarsleff.

læs hele udgivelsen her

Bruno Japp 

Børskurs på analysetidspunktet: 160,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 155-170

Læs tidligere analyser af Per Aarsleff her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: