Del artiklen:

Zealand Pharma aktien har længe ligget stille, på trods af at 4. kvartal 2016 faktisk var fornuftigt.

Vi forventer at aktien kan komme i fokus i 2. kvartal 2017, da selskabet her vil præsentere sandsynligvis positive og dermed værdiskabende resultater fra 4 kliniske fase II studier.
Zealand Pharma fremlagde den 15. marts regnskabet for 4. kvartal 2016. Den samlede omsætning er steget med 18% til 236 mio. kr., alene drevet af en fremgang i milepælsbetalinger på 32% til 210 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 havde Zealand Pharma et likvidt beredskab på 323 mio. kr. Heri er dog ikke indregnet såkaldt ”restricted cash” på 319 mio. kr., som er bundet op på tilbagebetaling af obligationsgæld på 50 mio. USD. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet den 15 marts meddelte Zealand Pharma, at man har genforhandlet gælden. For det første har man tilbagebetalt halvdelen, dvs. 25 mio. USD, og desuden er den resterende gæld på 25 mio. USD fremadrettet gjort uafhængig af cash forpligtelser. Dermed frigives 175 mio. til Zealand Pharmas likvide beholdning, som øges fra 323 mio. kr. til ca. 500 mio. kr.

For 2017 forventer Zealand Pharma milepælsbetalinger på 100 mio. kr. Heraf er de ca. 70 mio. kr. modtaget her i 1.kvartal 2017 i forbindelse med EU-godkendelsen af Suliqua. De resterende 30 mio. kr. er bundet på fremdrift i partnerskabet med Boehringer Ingelheim, og ventes at falde i 2. halvår 2017, når Boehringer Ingelheim ventes at indlede kliniske fase I studier med en hidtil ikkeoffentliggjort udviklingskandidat.

Driftsudgifterne ventes i 2017 at stige til 390-410 mio. kr., drevet af en stigning i omkostningerne relateret til udviklingsprogrammerne Dasiglucagon (multi-dosis og rescue-pen) og Glepaglutide (Short bowel Syndrome). Dermed ventes et EBIT-driftsunderskud på 290 til 310 mio. kr. I disse estimater er der dog ikke medtaget royalty-nettoindtægter fra Adlyxin/Lyxumia og Soliqua/Suliqua.

Glepaglutide kan rumme stor værdi
Vi vurderer at Zealand Pharma med genforhandlingen og reduktionen af obligationsgælden har sikret sig et kapitalberedskab, der rækker til driften de kommende to år selv med full speed på den kliniske udvikling.
Desuden forventer vi positive resultater fra de fire studier, der fremlægges data for i løbet af de kommende måneder. Samtidig vurderer vi, at både Dasiglucagon og Glepaglutide programmet er forbundet med en relativt lav udviklingsrisiko. Særligt Glepaglutide GLP2-programmet er på nuværende tidspunkt slet ikke prissat af markedet.

Positive proof-of-concept data kan bane vejen frem mod fase III og gennemførelsen af to mindre placebokontrollerede studier (ca. 100 patienter per stk.). Vi opererer med et peaksale på ca. 5 mia. kr. for Glepalutide og en tårnhøj indtjeningsmargin. Årsagen er at markedet for short-bowel disease er i kraftig vækst, og at en lang række patienter p.t. slet ikke er i effektiv behandling. Det eneste godkendte GLP2-middel er p.t. Gattex, og det er ikke prangende, men omsætter dog allerede for 1,5 mia. kr. efter en vækst på over 50% i 2016.

For Dasiglucagon programmerne ser vi et samlet peaksale på ca. 3-4 mia. kr. Det vil være oplagt for Zealand Pharma at indgå et samarbejde med Sanofi omkring færdigudvikling og kommercialisering af Dasiglucagon.

På et eller andet tidspunkt må Sanofi også overveje at kaste et købstilbud efter Zealand Pharma, hvis aktien fortsætter med at blive handlet med så relativt kraftig rabat. Dels vil man så kunne spare royalties på 10% for både Soliqua/Suliqua og Lyxumia/Adlyxin, og desuden vil man spare potentielle yderligere milepælsbetalinger på over 100 mio. USD. Hertil kommer, at Sanofi med et opkøb af Zealand Pharma vil få fingrene i Dasiglugacon, hvilket vil være et perfekt match til Sanofis eksisterende diabetesforretning.

Zealand Pharma aktien handles til en markedsværdi på ca. 2,75 mia. kr. Med et kapitalberedskab her ultimo 1. kvartal 2017 på lige under 0,5 mia. kr., er pipelinen altså prissat til 2,25 mia. kr. Vi vurderer fortsat, at markedet er alt for konservativt på Zealand Pharma aktien. Markedets forventning er, at Soliqua/Suliqua salget bliver en fiasko, hvilket er en opfattelse vi ikke deler, alene af den grund, at Sanofi allerede har smidt store ressourcer i læ-gemidlet, og dermed bevist at det prioriteres højt. Vi fastholder en købsanbefaling på Zealand Pharma med et 12 måneder kursmål på 260.

læs hele udgivelsen her

Peter Aabo, NordicBioInvestor.com

Børskurs på analysetidspunktet: 106,50 AktieUgebrevets kursmål (12 mdr): 260

Læs tidligere analyser af Zealand Pharma her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: