Zealand Pharma aktien har længe ligget stille, på trods af at 4. kvartal 2016 faktisk var fornuftigt.

Vi forventer at aktien kan komme i fokus i 2. kvartal 2017, da selskabet her vil præsentere sandsynligvis positive og dermed værdiskabende resultater fra 4 kliniske fase II studier.
Zealand Pharma fremlagde den 15. marts regnskabet for 4. kvartal 2016. Den samlede omsætning er steget med 18% til 236 mio. kr., alene drevet af en fremgang i milepælsbetalinger på 32% til 210 mio. kr.

Ved udgangen af 2016 havde Zealand Pharma et likvidt beredskab på 323 mio. kr. Heri er dog ikke indregnet såkaldt ”restricted cash” på 319 mio. kr., som er bundet op på tilbagebetaling af obligationsgæld på 50 mio. USD. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet den 15 marts meddelte...