Folketinget strammer nu reglerne om whistleblowers, så myndighederne får bedre mulighed for at følge med i, hvad eventuelle whistleblowers indberetter. De finansielle virksomheder skal fremover kunne dokumentere alle indberetninger, og hvad de har foretaget sig for at håndtere mistanken. I Danske Banks hvidvasksag kunne det have gjort en stor forskel. Finanstilsynet erkender, at whistleblowers stadig risikerer at komme i klemme, og derfor ser tilsynet behov for en større whistleblowerpakke. Finansforbundet støtter forslaget.

I kølvandet på Danske Banks hvidvaskskandale strammer politikerne nu reglerne for whistleblowers, så muligheden for at myndighederne advares tidligere forøges. Et lovforslag har netop været til høring, men både Finanstilsynet og Finansforbundet mener,...