Komitee for God Selskabsledelse fastholder overraskende anbefaling o m kvartalsrapporter Komiteen oplyser, at ”Komitéen har drøftet, hvorvidt anbefalingen om kvartalsrapporter bør revideres som følge af de ændrede lovkrav. Det er komitéens opfattelse, at anbefalingen er udtryk for gængs praksis blandt de børsnoterede selskaber, hvilket bekræftes af, at ca. 75 pct. af de børsnoterede selskaber udarbejder kvartalsrapporter eller periodemeddelelser. Anbefalingerne som ”soft law” er et fint supplement til lovregler, idet selskaberne kan vælge at forklare, hvorfor enkelte selskaber måske har valgt ikke at følge en given anbefaling, og hvordan selskabet har valgt at indrette sig i stedet for. På den baggrund finder komitéen ikke anledning til at ændre anbefalingen om...