I de fleste store børsnoterede selskaber bliver det mere og mere normalt med whistleblowers, der indberetter mistanker om svig eller uregelmæssigheder, viser Økonomisk Ugebrevs gennemgang af rapporteringen for 2018. For de fleste virksomheder er antallet af indrapporteringer markant stigende, også i Danske Bank.

En stor del af de større danske virksomheder oplyser åbent om udvikling i antal indberetninger fra deres whistleblower-ordninger. Og i mange virksomheder blev der sidste år indrapporteret ganske mange gange, typisk fra medarbejdere, men i princippet kan andre også indmelde uregelmæssigheder, da det ofte kan gøres anonymt. Økonomisk Ugebrev starter her en artikelserie om den relativt nye praksis med whistleblowers i dansk erhvervsliv, hvordan systemerne er indrettet...