Samfundsansvar

Danske Banks AGM 2019: Et skridt frem, og to skridt tilbage

Morten W. Langer

fredag 22. februar 2019 kl. 16:01

Anmeldelse af indkaldelsen til Danske Banks generalforsamling: Danske Bank etablerer nu en etikkomité under bestyrelsen, hvilket er positivt for bankens omdømmebearbejdning. Et minus er genvalg af næstformanden, som har siddet fem år i bestyrelsen og er medansvarlig i hvidvasksagen. Bestyrelsen fejer forslag fra menige aktionærer af bordet, med henvisning til ansvarsfritagelse i den interne undersøgelse, som bankens selv har fået udarbejdet.

Positivt er det, at Danske Banks bestyrelse nu udadtil signalerer mere fokus på etik og compliance, som har været et underprioriteret område i bestyrelsesarbejdet. Økonomisk Ugebrev har tidligere påpeget, at det var et oplagt sted at sætte ind for bestyrelsesformand Karsten Dybvad. Banken skal nu i gang med en langvarig genopbygning af tillid hos omgivelserne, og indtil videre har de konkrete udmeldinger om dette arbejde været sporadiske.

I Økonomisk Ugebrevs tidligere artikel med anbefalinger til Karsten Dybvad om behovet for proaktivt at arbejde for at genskabe bankens omdømme hed det: ”For det første bør bestyrelsen hurtigt sikre at komme på omgangshøjde med store udenlandske bankers tænkning i etik og samfundsansvar. Danske Bank har ikke en etikkomité under bestyrelsen. Banken har et minimalistisk code of conduct i forhold til best in class banker, eksempelvis Nordea og især hollandske Rabobank.

En stribe banker har også et Code of Ethics og nogle også et etikudvalg, eksempelvis Swedbank. Uden disse oplagte fornyelser i bankens governance vil Dybvad allerede fra start være bagefter på point.” I indkaldelsen til generalforsamlingen hedder det nu, at ”bestyrelsen har til hensigt at etablere et nyt permanent udvalg med ansvar for adfærd, compliance og kultur. Det nye udvalg vil blive kaldt Conduct & Compliance udvalget.” Nuværende bestyrelsesmedlem Carol Sergeant, som også er næstformand for Danske Bank, blev indvalgt i bankens bestyrelse i foråret 2013. Hun har altså i høj grad et medansvar for hvidvaskskandalen, og det virker meget halvhjertet af bankens ledelse, at man nu ikke tager et endeligt opgør med de bestyrelsesmedlemmer, som har set igennem fingre med de tvivlsomme forretningsaktiviteter, og som i perioden talrige gange har været på bestyrelsens bord.

Det virker som om bankens formand i indkaldelsen forsøger at forklare genvalget med følgende formulering: ”Ved vurderingen af sammensætningen af bestyrelsen og indstillingen af nye kandidater er der taget hensyn til behovet for kontinuitet og fornyelse samt diversitet i relation til bl.a. alder, international erfaring og køn.” Bestyrelsen indstiller i øvrigt tidligere adm. direktør i Topdanmark Christian Sagild og Gerrit Zalm til nyvalg til bestyrelsen.

Saglige og relevante forslag afvises
Hertil kommer en stribe forslag fra private aktionærer, som ikke har en kinamands chance for at blive vedtaget, uagtet at de virker relevante og saglige. Her bringes nogle få af dem i uddrag: ”Forslag fra aktionær Bent Bernhard Gabelgaard: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at undersøge mulighederne for at søge erstatning som følge af enten strafbare forhold eller kriminel inkompetence fra de personer, der var medlem af bankens Revisionsudvalg og Risikoudvalg i perioden fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2018, samt fra de medlemmer af bankens direktion, der i samme periode havde kendskab til Estland/hvidvask-sagen.”

Bankens nuværende ledelse svarer, at der jo allerede foreligger en intern undersøgelse, udarbejdet af Ole Spiermann, advokat og partner i advokatvirksomheden Bruun & Hjejle. I svaret oplyses det, at ”det er bestyrelsens vurdering, at der med konklusionerne fra undersøgelserne ikke er basis for at udtrykke mistillid til medlemmer af bankens bestyrelse, revisionsudvalg, risikoudvalg eller direktion. På grundlag af undersøgelserne er det endvidere bestyrelsens vurdering, at der ikke er grundlag for at søge erstatning fra de nævnte personer.”

Da der er tale om en intern undersøgelse, virker svaret uden sans for situationens alvor, og som en useriøs affejning af et særdeles berettiget forslag, i hvert fald i relation til et muligt erstatningsansvar. Bankens aktionærer har tabt milliarder på hvidvasksagen, og det ville være det mindste at søge at hente noget af dette tab hjem ved at gøre erstatningsansvar gældende overfor de ansvarlige, eller i hvert fald lade en helt uafhængig part vurdere, om der kunne være grundlag for det.

Endelig er der et omfattende forslag fra en professionel ekstern aktionær, Deminor, som ønsker udpegning af en uafhængig granskningsmand, med henvisning til at en intern ikke-uafhængig undersøgelse ikke er tilstrækkeligt. Blandt andet foreslås det, at granskningsmanden skal ”gennemgå diskussionerne, vurderingerne, kommunikationen, eksterne og interne memoer og beslutninger hvad angår mulige hvidvaskaktiviteter foretaget af og/eller mellem medlemmerne af bestyrelsen, direktionen, koncernens interne revisionskomité, koncernens afdeling for compliance og hvidvask, de eksterne revisorer og medarbejderne i Banken og dens estiske filial fra Bankens opkøb af Sampo Bank og dens estiske filial i 2007.”

Blandt mange andre relevante spørgsmål, spørges også om: ”Der fremsendtes en whistleblower-rapport i december 2013. Hvem var modtagerne af whistleblower-rapporten? Er et medlem af bestyrelsen og direktionen blevet informeret om eksistensen/indholdet af denne whistleblower-rapport? Hvilke foranstaltninger blev diskuteret efter rapporten fra whistlebloweren? Hvem var involveret i processen? Har medlemmer af bestyrelsen og direktionen efter granskningsmandens opfattelse truffet passende foranstaltninger som respons på whistleblower-rapporten?”

Analytikerskøn: Danske Bank kan ende med underskud i år
Danske Bank aktien handles fortsat til en værdiansættelse som er 40-50 procent lavere end de svenske storbanker. Noget af forklaringen på denne discount ligger i nervøsiteten for, hvor store milliardbøder og tilhørende erstatningssager, banken kan ryge ud i, og dels frygten for, at hele hvidvasksagen begynder at koste banken indtjening. Omkring bødestørrelsen får man en indikation i de seneste konsensusestimater fra analytikerne, Danske Bank har indsamlet. Mens de fleste analytikere ikke har indregnet bøder i deres overskudsestimater for i år, er der en eller nogle få analytikere, der forventer en bøde på 19 mia. kr. (beregnet som driftsomkostninger på 25 mia. kr. for medianskøn og laveste skøn på 45 mia. kr.)

Som det fremgår af de fremlagte analytikerestimater på Danske Banks hjemmeside, kan det munde ud i et nulresultat før skat og et underskud på op mod fire mia. kr. efter skat. Baseret på en median af analytikernes forventninger i år på et overskud på 16 mia. kr., svarer det til et resultat lidt lavere end sidste år, hvis der korrigeres for donationen på halvanden mia. kr. Dette overskud svarer til, at Danske Bank-aktien handles til en pris på kun syv gange årets overskud.

Ledelsens egen overskudsforventning på 14-16 mia. kr. synes at være ekstremt forsigtig. Ikke mindst fordi der ventes uændrede nettorente og gebyrindtægter, hvilket synes realistisk efter det solide Q4-resultat. Ved normaliserede handelsindtægter samt avance ved salg af SEB Pension i Sverige kan overskuddet let komme op på 17-18 mia. kr. hvorved der vil være lagt op til en opjustering senere på året.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 299 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email
Del på print

[postviewcount]

Finans

Store revisionshuse får flere kunder, trods øget fravalg af revision

Tema om revisionsfirmaer del 2: Selvom antallet af danske selskaber, der fravælger revision, er markant stigende, stiger antallet af kunder hos de fleste store revisionsfirmaer alligevel, viser data fra…
Finans
Ekspertforslag: Sådan undgås skæve værdier på pensionssektorens alternativer
Formue
ØU Trader: Porteføljen spurter forbi dansk aktieindeks, + 33,6% i 2020
Finans
Hvornår løber Waturus pengekasse tom?
Samfundsansvar
Regeringens udspil til Grøn Skatterefom
Finans
Parken høster stort skjult sommerhus-guldæg næste år
Samfundsansvar
Podcast fra P4: ØU-redaktør om ny database for kontroversielle investeringer
Formue
Langers Skarpe Aktietips: Nu skal man tænke både kortsigtet og langsigtet
Samfundsansvar
Nasdaq køber firma til afsløring af finansiel kriminalitet og hvidvask
Finans
Slemme røde tal i Vækstfondens ventureportefølje
Samfundsansvar
EU-strategi for vedvarende offshoreenergi
Ledelse
Andelen af kvindelige ledere vokser, men ikke i topledelsen
Samfundsansvar
Kun et dansk selskab på nyt Dow Jones Sustainability Index
Ledelse
Kapitalismen skal tæmmes, ikke slås ihjel
Formue
Børshandel startet i Huscompagniet: Emissionsbanker holder hånden under aktien

Seneste nyt

Samfundsansvar
Analyse: ESG ratings forvirrer investorer om reel bæredygtighed
Finans
Qudos: Aarhusianske finansfolk stod bag kæmpe forsikringskonkurs med milliardtab
Formue
Aktieanalyse: Spirende optimisme hos Novo Nordisk
Samfundsansvar
Investeringsdirektør i PFA: Med Joe Bidens valgsejr i USA vil den grønne transformation tage fart
Formue

SAS aktien stiger 16 % torsdag, vi ser fortsat en højere ny balancepris

Torsdag 11:00. Efter en positiv analyse fra HSBC torsdag morgen med nyt kursmål på 1,28 DDK for SAS-akier, kom der ny luft. ØU opdatererer analse i weekenden, hvor vi…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Finans
HusCompagniet klemmer citronen med slap vækststrategi
Finans
Optræk til stærkt comeback til SAS, efter mere corona
Formue
S&P Future: Så kom startsignalet til det næste aktierally
Formue
MSCI: Europæiske aktier har givet minus 5% i afkast i år, Danmark +30%
Samfundsansvar
ATP kræver mere specifikke skattepolitikker af virksomheder
Samfundsansvar
Investorer opfordrer europæiske virksomheder til at vise ‘manglende’ klimaomkostninger
Samfundsansvar
Læger uden Grænser: Aftaler om vacciner skal lægges frem for offentligheden
Ledelse
En verden til forskel: 20 år med god selskabsledelse
Formue
Finanshus går mod uberbullish udsigt: “Reopning Rotation Story is bearish”
Formue
S&P Future står foran megastærkt aktierally – eller en flad udvikling med rotation
Samfundsansvar
Nordea overvejer JP/Politikens sexannonce-forretning
Samfundsansvar
ATP skærper investeringsstrategi overfor kulindustri
Jens F. Kofoed
Samfundsansvar
Moraløkonomien stærkt på vej i dansk erhvervsliv
Samfundsansvar
Private fondsinvestorer sender 30% af midlerne til ”bæredygtige” eller ”grønne” fonde

Seneste nyt

Ledelse
COVID-19: Sverige har nu dobbelt så mange smittede som Danmark, per million
Formue
SAS: En af fondsbørsens mest perpektivrige aktier lige nu

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

EU-Domstolen: TV2 skal betale ulovligheds­renter for statsstøtte
Har du styr på din prismarkedsføring til Black Friday?
Aftale på plads: Lagerbeskatning af løbende avancer for ejendomsselskaber indføres
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X