2015 blev i højere grad en triumf for Grundfos’ effektiviseringskampagne og for Ecco’s investeringer i organisk vækst end for Danfoss’ vækststrategi, der i høj grad bygger på opkøb. Mens Lego ubetinget er blevet vækst- og indtjeningsvinderen blandt de fire største familiekontrollerede jyske industrikoncerner i 2015, så er udviklingerne hos de tre andre mere brogede. Retfærdigvis skal det siges, at de naturligvis i betragtning af virksomhedernes forskellige markeder i virkeligheden er svære at stille op mod hinanden.

Bundlinjen er dog, at de har valgt så forskellige strategier for den nye fase af international økonomi, der har tegnet sig siden slutningen af 2014, at en sammenligning er fristende på basis af de årsregnskaber, der er offentliggjort i de seneste uger.

Alle tre har været påvirket af aspekter af den New Normal 2.0, der betegner en markant ændring af erhvervsvilkårene i forhold til den første “New Normal,” der viste sig lige efter finanskrisen: Væksten i de fleste af BRIK-landene er nu bremset op, som i Rusland, eller har ændret karakter, som i Kina, hvor væksten nu i mindre grad bygger på investeringer i produktion, infrastruktur samt bygge- og anlæg og mere på privat forbrug. I takt med den udvikling er mange råvarepriser, især olie, faldet dramatisk.

Især tilbageslaget i Rusland har påvirket alle tre jyske industrivirksomheder negativt, mens ændringer i Kina især har ramt Danfoss og Grundfos, der er ramt af opbremsningen i landets bygge- og anlægssektor.

De har valgt forskellige strategier til at imødegå de ændrede omverdenvilkår. Effekten af disse strategier kan man for eksempel måle på udviklingen i virksomhedernes afkastningsgrader, driftsresultateter i procent af årets gennemsnitlige aktiver (se skema). Strategierne ser overordnet således ud:

Opkøb skal opveje lav organisk vækst. Danfoss gik ind i denne periode med et nyt betydeligt opkøb i bagagen, finske Vacon, som blev endeligt overtaget i december
2014. Et enkelt regnestykke viser dog, at hvis man korrigerer omsætningsvæksten i Danfoss på knap 11 procent for valutasvingninger (der i 2015 bidrog til væksten med cirka 5 procent) og opkøbet i december 2014 af finske Vacon (der i 2015 bidrog med 8-9 procent), så har koncernen præsteret stagnerende omsætning og en lille tilbagegang i driftsresultatet. Det kan umiddelbart undre, at Danfossledelsen med Niels Bjørn Christiansen i spidsen på den baggrund giver udtryk for stor tilfredshed med årets resultat. Danfoss argumenterer imidlertid med, at man netop ikke bør korrigere for Vacon, fordi opkøb under den eksisterende konjunktur udgør en reel og ligeværdig erstatning for organisk vækst. Målt på den underliggende udvikling i driftsresultat og afkastningsgrad er det dog svært at se, at opkøbsstrategien i 2015 viste stor styrke.

Effektivisering opvejer lav vækst. Grundfos har i 2015 effektiviseret og trimmet koncernen til en verden, der slet ikke har budt på den vækst, som koncernen ventede for nogle år siden. Grundfos har koncentreret sig om at genoprette den tidligere så fine indtjeningsevne og er kommet et godt stykke på vej, selv om afkastningsgraden stadig virker moderat. En spare- og effektiviseringskur har på et enkelt år skåret imponerende 600 mio.kr. af kapacitetsomkostningerne og 200 mio. kr. af materialeomkostningerne. Gruppen har mere end fordoblede sit EBIT-driftsresultat til 2014 mio. kr. fra 861 mio. kr. i 2014. Den organiske vækst er dog, ligesom i Danfoss, næsten væk. Med kun 0,8 procent i lokal valuta udgør den nu en afgørende udfordring for det mere effektive Grundfos.

Øgede investeringer i organisk vækst. Ecco er en helt anden type forretning. Koncernen slog i 2015 ind på en mere ekspansiv strategi og øgede sine investeringer i detailhandel, e-handel og teknologiplatforme fra cirka 325 mio. kr. til cirka 385 mio. kr. De øgede investeringer var med til at forklare en omsætningsvækst, der blev på 7,4 procent mod 3,4 procent året før. Ecco var dog også begunstiget af valutaeffekter, ikke mindst i USA og Asien. Mens Ecco i 2015 åbnede 39 nye forretninger i Kina og med tendensen til stigende privatforbrug af især premium-produkter så en “tydelig salgsforbedring” i landet, så har koncernen omvendt måttet konstatere et samlet volumenfald på det russiske marked på 50 procent over to år.

Den overordnede kurs og strategi står næppe over for de store ændringer i 2016 i de tre store jyske industrivirksomheder. Virksomhedernes prognoser tyder umiddelbart på, at indtjeningen i 2016 vil udvikle sig mere positivt i Grundfos og Ecco end i Danfoss: Danfoss venter at opretholde eller ekspandere sin markedsandel, mens EBIT-marginen holdes på niveau med 2015. Grundfos venter, at indtjeningen fortsat kan stige på basis af moderat salgsvækst, mens Ecco venter, at det stigende investeringsniveau vil skabe stigende salg.

Grundfos og Ecco står altså umiddelbart i højere grad som årets strategiske vindere blandt de tre store jyske virksomheder.

Læs hele udgivelsen her