Nykredit-koncernens ledelse har sået tvivl om lovligheden i dele af Raaballes aktionærforeningsmodel, som erstatning for en traditionel børsnotering. Men Finanstilsynet bakker op om lovligheden i modellen.

Når Nykredit-koncernen – med opbakning fra Forenet Kredit – afviser lektor Johannes Raaballes model for en aktionærforening, er det i strid med nye meldinger fra Finanstilsynet. Det helt afgørende stridspunkt er, hvem der må finansiere køb afaktier i Nykredit A/S (tidligere Nykredit Holding). Her er der i modellen (beskrevet i ØU nr. 29 og 30) lagt op til, at det enten er låntageren selv, eller hvis låntageren ikke selv har pengene, så et pengeinstitut, der dog ikke må være Nykredit Bank.

I modellen er det af forsigtighedshensyn antaget, at pengene til...