Del artiklen:

Forsikringskoncernen Tryg kom godt igennem årets 1. kvartal. Fremgangen skyldes dog primært medvind på de 3 store svingfaktorer i et typisk forsikringsselskab: Investeringer, vejrlig og storskader. Den underliggende forretning viste kun små udsving og var uden væsentlige overraskelser.

Investeringsposten overraskede positivt i 1. kvartal med et resultat på 223 mio. kr. – omkring 50% mere end konsensus, der lå på 147 mio. kr. De øvrige konsensustal var marginalt under de realiserede regnskabstal.

Investeringsresultatet var ikke overraskende drevet af de positive vinde på aktiemarkedet i 1. kvartal, der bidrog med 128 mio. kr. I den forbindelse er det vigtigt at notere sig, at Tryg generelt har en meget lav eksponering til aktiemarkedet. Det er således kun omkring 5,6% af den samlede investeringsportefølje på 42,1 mia. kr, der er investeret i aktier, og man behøver derfor ikke frygte at et dårligt aktiemarked vil hive tæppet væk under Trygs resultater.

Derudover var der også en positiv udvikling indenfor både vejr og storskader. Vejrliget var godt i det ellers svære 1. kvartal og gav således kun anledning til skadeserstatninger på 101 mio. kr, som skal ses i forhold til en årsforventning på 500 mio. kr. På storskadefronten var der erstatninger for 51 mio. kr. i kvartalet mod en årsforventning på 550 mio. kr.
I den underliggende forsikringsforretning var der små udsving i kvartalet. En forbedring synes at være på vej i takt med, at en generel prisforhøjelse på 3% i både 2016 og 2017 begynder at slå igennem, og udligne den tendens til inflation i skadesudgifterne, der har kunnet spores på det seneste.

Ny udbyttepolitik igangsat
1. kvartal var det første kvartal med Trygs nye udbyttepolitik. Dermed er der allerede udbetalt udbytte for 1. kvartal på 1,60 kr. per aktie den 12. april. Marts og april har således været gode må-neder på indkomstsiden for Tryg-aktionærerne, da generalforsamlingen den 8. marts godkendte et restudbytte for 2016 på 3,6 kr. og et ekstraordinært udbytte på 3,54 kr. I alt 7,14 kr. per aktie.

Indeværende år er det sidste år for 2017-strategiplanen, som mest af alt blot afløste den forrige strategiplan ved at skrue lidt op for de forskellige målsætninger, som man ser ud til at komme i mål med gennem lidt mere effektivitet på omkostningssiden og et marginalt løft af egenkapitalforretningen fra >20% til >21%.

Endnu har der blandt investorerne ikke været fokus på den kommende strategiperiode. Vores forsigtige bud er et øget fokus på opkøbsbaseret vækst, da forretningen nu synes at være skåret så meget til, at det bliver svært at finde yderligere indtjeningsfremgang i den eksisterende forretning.

Der bør dog fortsat være fokus på at fastholde og øge forretningen med de eksisterende kunder, som tjener på loyaliteten gennem Tryg Fondens udlodninger på 8% til forsikringskunderne. Tryg har på det område søsat en ny kundepakke i 1. kvartal. I kvartalet kunne der spores en marginal fremgang i andelen af privatkunder med mindst tre produkter fra 56,8% til 57,5%.

Væksten i det generelle forsikringsmarked er stadig lav, og det har medført en stort set flad toplinje hos de store forsikringsselskaber. I 1.kvartal præsterede Tryg en fremgang i bruttopræmieindtægterne på 1,6%, hvilket ikke kan siges at være prangende. I forhold til sektoren specifikt er det godkendt, men det fortæller også, at det er svære vilkår at skabe vækst på toplinjen uden at ødelægge bundlinjen. Trygs fremgang er i nogen grad skabt af de mindre opkøb i 2016 i bl.a. Sverige. Toplinjevæksten i 1. kvartal ligger indenfor forventningen til 2017 om en vækst på 1-2% i bruttopræmieindtægterne.
Den gode start på året har bekræftet vort syn på aktien, og vort seneste kursmål på 120-140 fastholdes for de næste 6 måneder. Når vi nærmer os en strategiudmelding for de kommende år, vil vi revurdere vort syn på aktien. Det løbende udbytte på minimum 1,6 kr. i kvartalet vil fortsat være det væsentligste afkast på kort til mellemlangt sigt.

Et forbedret afkast kan med lidt tålmodighed nåes ved at søge at fange aktien i bunden af handelsintervallet. Tryg aflægger regnskab for 2. kvartal den 11. juli 2017, som også er sidste dag med ret til kvartalsudbyttet.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 129,00 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 120-140

Læs tidligere analyser af Tryg her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: