Scandinavian Tobacco Groups kvartalsregnskab burde i store træk være et non-event, men det overraskede i stor stil til den negative side. Aktiekursen faldt kraftigt, og den nærmer sig nu introduktionskursen, og det kan være en udmærket købsmulighed.

IT-udfordringer og pris er nu mere vedvarende end først antaget, og det har kostet på markedets tillid. At tilliden er i spil ses tydeligt i aktiekursen, der reagerede voldsomt på regnskabet. Aktien faldt hele 15%, hvilket kan sammenlignes med årsregnskabet medio marts, hvor der første gang blev meldt om IT-problemerne. Her faldt aktien kun med 3,5%.

IT-problemerne tog dengang så meget opmærksomhed, at markedet lidt overså sidebemærkningerne om prispres og lagerforskydninger i den største division: Maskinfremstillede cigarer, som udgør knap 40% af omsætningen. Det betyder meget, når denne division fremviste en negativ organisk vækst på 12,5% i 1. kvartal, og en medfølgende nedgang i bruttomarginen på 5%.

STG måtte pga. dette nedjustere den organiske vækst i både omsætning og EBITDA for helåret. Der forventes nu en mindre tilbagegang i omsætningen og en nedgang på 4-8% i EBITDA. Det er store ændringer for en virksomhed, der helt overordnet kæmper for at kunne fremvise en positiv organisk vækst på toplinjen og en pæn en-cifret vækst på bundlinjen drevet af effektiviseringer og pris/mixforbedringer.
Et spørgsmål om tillid
Vi forventede tidligere, at IT-problemerne var midlertidige, og det var også markedets generelle holdning, at problemerne var overkommelige, midlertidige, og at der var styr på det. Det har nu vist sig ikke at være tilfældet.

Hvor en investering i STG tidligere var et spørgsmål om markedets tro på evnen til at vride lidt mere indtjening ud af en i bedste fald stabil forretning, er det nu blevet et spørgsmål om markedets tro på ledelsen i det hele taget. Derfor var kursreaktionen så kraftig, og sandsynligvis også lidt overgjort. Telefonkonferencen bekræftede, at analytikerne var noget overrasket over forløbet siden årsregnskabet i midten af marts. Der blev spurgt ind til det flere gange, uden at ledelsen kunne svare helt overbevisende. Det blev dog bekræftet, at udviklingen i 1. kvartal var uden negative overraskelser. Andet ville på sin vis også have været mærkeligt, al den stund at årsrapporten 2016 med forventninger til 2017 blev fremlagt den 16. marts.

Til gengæld er de negative tendenser fortsat i april måned med prispres på det canadiske marked, som er et top-5 marked inden for maskinfremstillede cigarer. På et andet store marked (Frankrig) har der været store lagerforskydninger, men de bør dog være midlertidige.

Kursmål ned
Analytikerne har sænket deres anbefalinger og kursmål, og det viser med al tydelighed det tillidsknæk, der er sket. Det betyder også, at det bliver op-ad-bakke for STG de næste par måneder. Som minimum indtil vi med afslutningen af 3. kvartal får sikkerhed for, at især IT-problemerne i internet- og katalogforretningen er løst.

Vi anser fortsat IT-problemerne som midlertidige, omend vi ikke føler os 100% sikre på, at en fuld genopretning er nået allerede ”henover 3. kvartal”. Halvårsregnskabet den 24. august bør give noget større gennemsigtighed om både IT-problemer og prispres.

Tillidsproblemet bliver næppe løst overnight i de kommende måneder, så aktien skal ses i et mere langsigtet perspektiv. Det er hævet over enhver tvivl, at risikoen i aktien er øget, men det bør også noteres, at aktiens betaværdi er på meget lave 0,3, og derfor i udgangspunktet en attraktiv tilføjelse til en portefølje udfra et risikoperspektiv.
Ser man bort fra de modtagne udbytter undervejs, nærmer aktien sig nu niveauet fra børsintroduktionen på kurs 100, og der forventer vi at se en god købsinteresse fra mere langsigtede investorer. Under alle omstændigheder er et kursfald på 15% i en aktie som STG sjældent, og det bør tiltrække markedets opmærksomhed, sammen med det pæne direkte afkast på mindst 5%, og den store rabat til peer gruppen.

Grundet usikkerheden nedjuster vi nu vort kortsigtede kursmål til niveauet omkring 110.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen

Børskurs på analysetidspunktet: 103 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 105-115

Læs tidligere analyser af STG her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

 

DEL