Del artiklen:

Aktionærerne i Vestas har haft et fremragende 2017 med en kursstigning på 28%. Aktien har krydset 600 og er hastigt på vej mod den gamle top på 700 fra 2008. Vil Vestas også denne gang vise sig at være overvurderet?

Det generelle billede efter 1. kvartalsregnskabet den 5. maj er positivt. Præstationerne var på næsten samtlige parametre en smule bedre end ventet, hvilket aktiekursens efterfølgende udvikling også afspejler. Bankerne har for de flestes vedkommende hævet estimater og kursmålet en anelse, hvoraf flere har krydset den lidt magiske grænse på 700.

Det historiske kurschart for Vestas-aktien viser tydeligt dens cykliske natur og store historiske udsving. I sommeren 2008 – forud for finanskrisens voldsomme udbrud i august-september – toppede aktien i kurs 700. Allerede i 2012 bundede den ved kurs 25, og nu begynder kurs 700 igen at være indenfor rækkevidde. I bagklogskabens ulideligt klare lys må vi derfor nok konstatere, at kurs 700 var en overvurdering i 2008.

Siden kurs 700 i 2008 har der kun været en mindre udvidelse af antallet af aktier, som betyder, at den øjeblikkelige kurs på 616 stort set modsvarer markedsværdien ved toppen i 2008. Det giver anledning til at sammenligne Vestas anno 2008 med dagens Vestas. Det har vi gjort med udgangspunkt i regnskabet for 1. kvartal 2008 og 1. kvartal 2017 og de respektive helårsforventninger.

Stor forskel mellem 2008 og 2017
Som tabellen viser er der meget stor forskel på de to virksomheder. Forretningen i dag er næsten dobbelt så stor målt på omsætning, EBIT, egenkapital og vindmølleordrebogen (som udgør 9 mia. kr. af dagens ordrebog på 20 mia. kr), og EBIT-marginen er en smule bedre.

En årsag kan f.eks. være garantihensættelserne, som er halveret i perioden, og som isoleret set alene forklarer den forbedrede indtjeningsmargin. En anden forskel er den voksende serviceforretning, som dog stadig kun fylder omkring 15% af

dagens Vestas. Til gengæld er divisionens EBIT-margin højere og qua de mangeårige kontrakter vægter divisionen også tungt i ordrebogen med 11 mia. kr. (55%).

Inden man tyr til den nemme løsning og siger, at Vestas toppede i 700 i 2008, og sandsynligvis vil gøre det igen, bør man sætte sig ind i den fundamentale forskel på de to virksomheder. Lægger man dertil, at 2017 ifølge Vestas selv er et overgangsår i den vigtige amerikanske forretning, som forventes at komme tilbage med fuld kraft frem mod den nuværende skatterabats ophør i 2020, så er det næppe usandsynligt, at Vestas på 1-2 års sigt vil kunne sætte nye kursrekorder. Aktien handler for 2017 og 2018 på en moderat P/E på 18 og 16,3, mens aktien i 2008 handlede til en anslået P/E på 35-40 for 2008.

Aktien har mere end indfriet vort kursmål fra februar på 530-560. I konsekvens af den fortsatte fremgang i forretningen, og den pæne ordreindgang ser vi stadig et rimeligt kurspotentiale. Men vi venter dog, at aktien vil møde modstand og salgspres jo tættere vi kommer på 700.

Trods en generelt pæn modtagelse af regnskabet, noterer vi, at enkelte banker har fjernet købsanbefalingen. Det indikerer, at aktien sandsynligvis er ved at nå et kortsigtet mæthedsniveau – også i investorernes øjne. Fundamentalerne er fortsat i orden, men markedets fokus kan lynhurtigt skifte til et specifikt (negativt) område.

Vi har endnu tilgode at se de større shortsellers vise sig i aktien, hvilket vil indikere, at det opadgå-ende momentum er ved at slutte.

Vi hæver vort kursmål til 625-675, men anbefaler, at man begynder at passe på sin profit, da risikoen er stigende, og det sandsynligvis vil tage noget tid førend kurs 700 igen bliver en realitet.

læs hele udgivelsen her

Steen Albrechtsen
Steen Albrechtsen og/eller dennes nærtstående ejer call-optioner (udløb 17. maj 2017) i Vestas.

Børskurs på analysetidspunktet: 616,50 AktieUgebrevets kursmål (6 mdr): 625-675

Læs tidligere analyser af Vestas her. Password er abonnent email, og adgangskode kan hentes her .

Del artiklen: