Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

ATP’s fokuspunkter på årets generalforsamlinger

Morten W. Langer

fredag 21. april 2023 kl. 11:15

ATP’s fokuspunkter på årets generalforsamlinger

Økonomisk Ugebrev har gennemgået ATP’s indlæg på forårets generalforsamlinger i børsnoterede selska­ber og fremhæver her nogle af de mere opsigtsvæk­kende budskaber. Indlæggene afskiller sig fra tidli­gere år ved at fokusere endnu mere end tidligere på mangfoldighed i selskabernes daglige ledelser, men også på biodiversitet. Chefredaktør Morten W. Langer har kigget i referater og samlet et udvalg af ATP’s ge­neralforsamlingsindlæg.

Danske Bank: ”De to sager har været en kæmpe belastning for bankens image, ry og rygte. Som Danmarks største bank er en genopretning af tilliden, særdeles vigtigt. Det gælder dels ud fra den betydning Danske Bank har i det danske samfund, og dels ud fra muligheden for at et løft i ima­ge kan genstarte det kommercielle momentum – især i Personal Banking DK. Et kig over på den anden side af Atlanten eller til Schweiz minder en om, hvor vigtigt det er med en høj grad af tillid til det finansielle system, og at vi i Danmark skal være glade for en robust banksektor.”

GN Store Nord: ”I efteråret 2021 blev først opkøbet af SteelSeries for 8 mia. kr. annonceret og senere opkøbet af Lively for 625 mio. kr. GN valgte at finansiere opkøbene med gæld, hvad der med det makroøkonomiske skifte i starten af 2022 viste sig at være en ulempe, da gælden i forhold til den faldende indtjening blev for høj. Som 2022 udviklede sig blev gældens størrelse et større og større problem, og ATP tog derfor kontakt til selskabet midt i 2022 for at anbefale selskabet at lave en kapitaludvidel­se. Desværre udskød selskabet kapitaludvidelsen til efter denne generalforsamling.

I går fik vi information om, at bestyrelsen trak forslag 9.a tilbage. Forslag 9.a. skulle give bestyrelsen lov til at udvide aktiekapitalen, således at selskabet kunne få tilført op til 7 mia. kr. Årsagen til at selskabet trak forslaget tilbage var, at der ikke ville være 2/3 af stemmerne for forslaget. Dette er et tilbageslag for selskabet. ATP mener fortsat, at der er be­hov for en kapitaltilførsel, men ud fra de oplysninger, jeg har til rådighed, er en tilførsel op til 5 mia. kr. tilstrækkelig til at få GN Store Nord sikkert gennem de kommende år bortset fra ved en dyb recession. Der skal ikke være tvivl om, at ATP har til hensigt at støtte en fremtidig kapitaludvidelse.”

Carlsberg: ”Jeg vil gerne starte med at vende krigen i Ukraine, som nu i over et år har budt på ubegribelige menneskelige omkostninger. På bagkant af krigen be­sluttede Carlsberg at sælge sine russiske aktiviteter. En beslutning ATP støtter, og vores holdning uforandret. Jeg har fuld forståelse for, at det er meget kompleks opga­ve, som tager tid at eksekvere på, men jeg ser frem til, at Carlsberg når i mål.

Et nyt fokusområde i strategien er biodiversitet, som vi også i ATP også har haft på agendaen de seneste år. Selvom klimakrisen tager mange overskrifter, er biodi­versitetskrisen begyndt at få opmærksomhed. Og proble­merne her ikke mindre relevante. Derfor indgår fokus på biodiversitet i mange af vores dialoger med selskaber i vores portefølje. Jeg vil gerne give en stor ros til Carlsberg for at sætte sig i førersædet og tage ansvar her. Der er sat konkrete målsætninger, og de er understøttet af kon­krete initiativer indenfor sourcing samt krav til regenera­tivt landbrug. Det er vel og mærket i en tid, hvor de fleste andre selskaber kæmper med blot at forstå deres påvirk­ning på biodiversiteten.”

Pandora: “China is the largest jewelry market in the world and represents a significant opportunity for Pand­ora. You have previously communicated that you aim to triple the business in China, and in connection with a plan­ned large investment in the country. I would like to ask: How do Pandora see the political risk in China including potential geopolitical tensions currently? Lastly, I would like to give credit for all the hard work put into the sus­tainability agenda – making Pandora a frontrunner and highly ranked in the industry. Showing the way for circula­rity, Low-carbon production, and diversity and inclusion. In an industry with a high ratio of female customers, and employees – we also have high expectations of a diverse board and leadership team.“

Novozymes: “The big topic in 2022 was of course the announced merger with Chr. Hansen. A merger that has been speculated in for years but where timing has not been in place. I agree that now is the right time to combine two great companies into a leading powerhouse within enzy­mes and microbial solutions. In the short term Novozymes shareholders have paid with a declining share price, but I’m sure about a long-term value creation in the transaction.

Therefore, I would like to ask the management how Novozymes sees its role regarding the biodiversity agen­da, and if we can expect Novozymes to be on the forefront of developing and implementing solutions to mitigate the biodiversity impact through the value chain?”

DSV: ”Vi sætter pris på DSV’s målsætninger om CO2-re­duktion. Der er imidlertid et stykke tid til 2030, og udefra set kan det i nogle tilfælde være vanskeligt at vurdere, om tingene udvikler sig efter planen. Jeg vil i den forbindel­se stille følgende spørgsmål: Hvilke overvejelser har DSV gjort sig i forhold til også at opstille nogle mere kortsigte­de målsætninger for reduktion af CO2-udledninger? DSV har nu også for alvor sat diversitet på agendaen, blandt andet med en ny politik og nye processer, der er forankret i bestyrelsen. Det er positivt at se denne udvikling. I dan­ske virksomheder ser vi en tendens til, at kvinder er un­derrepræsenterede i den daglige ledelse – og jo højere op i ledelseslaget man kommer, jo lavere er andelen af kvin­der. Det samme er tilfældet i DSV. Det er derfor vigtigt, at der bliver sat nogle relevante mål for dette arbejde.”

NTG: ” Som udefrakommende observatør er det vores klare opfattelse, at I arbejder meget disciplineret i forhold til jeres opkøbsstrategi; industriel logik og klare forudsæt­ninger for værdiskabelse skal begge være opfyldt, når det kommer til opkøb, en kombination, vi er overbeviste om, vil bidrage til langsigtet værdiskabelse for NTG. Vi glæ­der os over jeres øgede fokus på bæredygtighed, hvilket blandt andet ses ved jeres commitment til Science Based Targets. CO2-udledninger er en stor udfordring for hele transportsektoren, og det er derfor positivt at se jeres fortsatte fokus på dette område.”

ISS: “We have asked our self. When is ISS a success? And have come to the following three steps Step 1: Deli­ver on guidance and expectations, As also mentioned ear­lier. ISS has created a very fine track record of delivering on the expectations put out there. Something that was troublesome a couple of years ago, and this has meaning­fully increased confidence from the financial markets. Step 2 of making ISS a success is to deliver on historical performance. There you are not yet. But this is what you are working towards with a target of 4-6% organic grow­th and above 5% in operating margin in 2024. Step 3 of making ISS a real success is to deliver best in class on fi­nancials KPI This comes after step 2, but must be kept as a long-term vision And, if we link this kind of thinking to ISS’s M&A strategy.

Our view is that M&A, should be very selective until you are performing in line or above the sector. If we look at sector performance and compare the guidance of ISS to peers. ISS is guiding 4-6% organic growth while Sodexo is guiding for 11% growth, Compass is guiding for 15%. We know that they are more exposed to catering, but is it your view that the whole difference can be explained by different exposures, or has ISS room for improvement? Also, ISS is currently experiencing a significant tailwind from inflation. But still the revenue target for 2023 is in line with your medium-term target? Maybe, the manage­ment can share some reflection on this also? 2 At last, I would l to mention that ATP are voting against the pro­posed new remuneration policy in item 10b. The main re­ason is the increase in variable pay, making the variable element too big relative to the fixed part of the salary. On the other side we very much welcome ESG KPI’s to be in­cluded in the remuneration policy going forward.”

NKT: ”Når en potentiel investeringsbeslutning skal træffes og den tilhørende kapitaludvidelse skal gennem­føres, er det selvfølgelig vigtigt at give markedet så god en transparens som muligt. Både omkring den forven­tede fremtidige indtjening og det forventede afkast på investeringen. Især fordi det afhænger af projekter, der ligger et godt stykke ude i fremtiden. Det er blandt andet vigtigt med en forståelse af hvilke muligheder der er for at udnytte den nye kapacitet, hvordan afkastprofilen ser ud og hvad de største risici er. Eksempelvis hvad tilbagebeta­lingstiden på investeringen vil være i forhold til de ordrer, som er indgået før investeringsbeslutningen.

Der er ikke blot fokus på reduktion af CO2-udlednin­gerne og en øget genanvendelse af produkterne. Nu har også biodiversitet fået en mere fremtrædende rolle i rap­porteringen. Tab af biodiversitet risikerer at blive en lige så stor en udfordring som klimaforandringerne. Men det er også et meget komplekst område, især i forhold til at forstå og måle hvordan et selskabs aktiviteter påvirker biodiversiteten.

Morten W. Langer

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

399,-

pr. måned

Allerede abonnent? Log ind her

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

artikelserie
Artikler i serien
Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag den seneste udgivelse af Finans – det førende magasin om den danske finanssektor.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank