Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Samfundsansvar

ESG-komponenter i topchefløn hyppigst i shipping

Claus Strue Frederiksen

tirsdag 30. november 2021 kl. 6:00

ESG-komponenter i shippingbranchens topcheflønninger er mere udbredte end i de store danske industri- og farmavirksomheder. Det viser Økonomisk Ugebrevs kortlægning af ESG-komponenter i 100 danske topchefers bonusprogrammer. I forhold til integration af klimakomponenter er de danske topchefer dog længere fremme i skoen end deres amerikanske topchefkolleger. Redaktør Claus Strue Frederiksen fortsætter her artikelserien om ESG-aflønning i danske virksomheder

Økonomisk Ugebrevs kortlægning af topledelsens variable aflønning i de 100 største danske virksomheder viser, at der er stor forskel på udbredelsen af ESG-komponenter i de forskellige brancher. Mest overraskende er nok, at kun 20 procent af industri- og farmavirksomhedernes topchefer aflønnes efter ESG-komponenter.

Højeste andel findes inden for shipping med en andel på 33 procent, hvor der er ESG-komponenter i topchefens variable lønpakke. Forholdet kan antageligt forklares med stigende miljøkrav på shippingindustriens CO2-udledninger fra bunkerolie samt de store kunders øgede fokus på, at de ønsker at anvende miljøeffektive transportører.

Flere store danske industrivirksomheder har slet ikke ESG-komponenter i topchefens aflønning. Men meget tyder på, at flere selskaber overvejer at indarbejde ESG i topchefens variable løn. Eksempelvis har topledelsen for Arla ikke ESG-komponenter i lønpakken, selvom det ville være oplagt for fødevarevirksomheden, der har store dele af det danske landbrug som kunder. Ifølge Åse Andersson, pressechef i Arla, arbejder virksomheden dog på at integrere ESG-komponenter i virksomhedens cheflønning.

Nilfisk er en af de industrivirksomheder, hvor der indgår ESG-komponenter i topledelsens bonusprogram. I topchefens løn indgår blandt andet kunde- og medarbejdertilfredshed med en bonusvægt på 15 procent for kundetilfredshed og ti procent for medarbejdertilfredshed. Der indgår dog ikke komponenter relateret til klima eller bæredygtighed.

I forhold til bonuskomponenter relateret til CO2-udledning har 17 procent af de undersøgte shippingvirksomheder det. Andelen af farma, industri og finansvirksomheder er henholdsvis ti, ti og tolv procent. Ifølge en omfattende amerikansk undersøgelse indgår klimaaftryk som en komponent i den variable topchefløn i to procent af farmaselskaberne, fire procent af industrivirksomhederne og fem procent af finansvirksomhederne.

Udbredelsen af komponenterne energieffektivitet, vandforbrug og affaldsreduktion i de udvalgte brancher er lav i begge lande. Udbredelsen af energieffektivitet i amerikanske bonusprogrammer er nul procent i farma og industri, to procent i finanssektoren. I forhold til vandforbrug er det nul procent i finanssektoren, to procent i farma og tre procent i industrien. For affaldsreduktion er det nul procent i farma og finans, tre procent for industrivirksomhederne.

Den amerikanske undersøgelse konkluderer desuden, at amerikanske industrivirksomheder er mindre tilbøjelige til at inkludere ESG-komponenter i topledelsenes bonusprogrammer end amerikanske farma- og finansvirksomheder Det er dog værd at bemærke, at over halvdelen af de amerikanske toplederes bonus  – i industrivirksomhederne – afhænger af ESG-komponenter, hvilket jo er en del mere end i danske topchefers bonusprogrammer.

Som nævnt er klimakomponenter i bonusprogrammer dog mere udbredt i de danske farmaselskaber, industrivirksomheder og finansselskaber end i deres amerikanske konkurrenter.

Ser man på diversitet- og inklusionskomponenter, vender billedet dog. Diversitet- og inklusionsmål er nemlig langt mere udbredte i amerikanske bonusprogrammerne end i danske. 30 procent af de amerikanske toplederne i farmabranchen har et bonusprogram, der afhænger af resultater på diversitet- og inklusionsområdet – for industri og finanssektoren er tallene henholdsvis 23 procent og 48 procent.

I forhold til udbredelsen af såkaldt operationelle ESG-komponenter bonusprogrammer, der traditionelt er tæt knyttet til forretningsdriften, som eksempelvis sikkerhed og medarbejdertilfredshed, er det særligt farmabranchen og finanssektoren, der er værd at lægge mærke til.

Næsten hver tredje topchefløn i finanssektoren afhænger af et bonusprogram, der inkluderer medarbejdertilfredshed og kundetilfredshed. I forhold til integration af netop disse to komponenter i bonusprogrammer er den danske finanssektor nærved på linje med finansvirksomhederne i den amerikanske undersøgelse – her er udbredelsen af medarbejdertilfredshed 29 procent, for medarbejdertilfredshed er tallet 35 procent.

Sammenligner man derimod danske farmaselskabers integration af operationelle ESG-komponenter med deres amerikanske konkurrenter, er tendensen klar: de danske virksomheder halter langt bagefter. Ser man eksempelvis på udbredelsen af talentudvikling i bonusprogrammer, er 30 procent af amerikanske topcheflønninger i farmabranchen afhængige af denne komponent – i de danske farmaselskaber er tallet nul.

Præcist det samme gør sig gældende i forhold til udbredelsen af kundetilfredshed i bonusprogrammer. Kundetilfredshed indgår i 30 procent af de amerikanske farmaselskabers bonusprogrammer og i nul procent af de danske.

Sådan har vi gjort

Økonomisk Ugebrevs undersøgelse af ESG-komponenter i danske topchefers bonusprogrammer er udarbejdet med udgangspunkt i offentligt tilgængeligt materiale, herunder vederlagsrapporter, publiceret af Danmarks 100 største virksomheder, målt på omsætning – se oversigtsartikel her.

Med udgangspunkt i data fra vores omfattende undersøgelse har vi til denne artikel udvalgt fire brancher, der alle spiller en central rolle i dansk erhvervsliv.

  • Farma, 10 virksomheder
  • Industri, 30 virksomheder
  • Finanssektoren, 17 virksomheder
  • Shipping, 6 virksomheder

Med udgangspunkt i undersøgelser udført af det amerikanske konsulenthus Sempler Brossy Consulting Group har vi udvalgt en række ESG-komponenter fordelt på to overordnede ESG-kategorier.

 

 

 

 

 

Sempler Brossy anvender 17 ESG-komponenter i deres undersøgelser. Efter en mindre forundersøgelse af danske virksomheders vederlagsrapporter valgte vi fem operationelle og fem bæredygtige ESG-komponenter som målepunkter.

Uklarheder og kvalitetskontrol

Danske virksomheders rapportering om toplederes bonusprogrammer er præget af en hel del uklarheder. Eksempelvis anvender en del virksomheder meget brede betegnelser som bæredygtighed og miljøhensyn. Den slags brede betegnelser har vi valgt at kategorisere som ikke-finansielle komponenter. De indgår således ikke som ESG-komponenter i vores undersøgelse, medmindre den pågældende virksomhed klart har redegjort for, hvad de brede betegnelser konkret dækker over.

Alle 63 virksomheder fra de fire udvalgte brancher har fået tilsendt vores opgørelse af deres anvendelse af ESG-komponenter i deres bonusprogrammer for topledelsen med henblik på kommentarer. Research er foretaget af Økonomisk Ugebrev Samfundansvar Research ved Nicole Cherine de la Sencerie El-Dessouky og Redaktør Claus Strue Frederiksen.

[postviewcount]

artikelserie

Jobannoncer

Controller til centralt projektkontor
Controller
Region hovedstaden
Pharma Nord søger en dygtig regnskabsassistent
region syd

Mere fra ØU Samfundsansvar

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank