Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Svigtende opbakning til Aktive Ejere: Usikker fremtid for Sass

Carsten Steno

onsdag 17. januar 2024 kl. 17:40

Svigtende opbakning til Aktive Ejere: Usikker fremtid for Sass

“Aktive ejere”, kapitalfondene og ventureselska­bernes brancheforening, er ved at miste politisk og medlemsmæssigt fodfæste. Business-englene i sam­menslutningen DanBans samt EIFO, statens inve­steringsselskab, har meldt sig ud. Uenighed om lob­byindsatsen frem mod regeringens længe ventede iværksætterudspil er en væsentlig faktor. Men der er også stigende frustration over direktør Henrik Sass Larsens manglende faglige tyngde og ledelsesform, skriver fagredaktør Carsten Steno.

Aktive Ejere, erhvervsorganisa­tionen for kapitalfonde, ventu­refonde og business-engle i Danmark, er i færd med at kra­kelere efter tre år med et turbulent lederskab under den tidligere socialdemokratiske toppolitiker og erhvervsmini­ster Henrik Sass Larsen. Det erfarer Økonomisk Ugebrev.

Business-englene, repræsenteret i netværket Dan­Bans med over 300 medlemmer, har ifølge Økonomisk Ugebrevs oplysninger opsagt deres medlemskab til udløb ved udgangen af 2024. Hertil kommer, at statsejede EIFO, Danmarks Eksport og Investeringsfond, der tidligere hed Vækstfonden, også har udmeldt sig.

Ifølge EIFO er den officielle forklaring, at en statslig inve­sterings-aktør ikke kan være med i en erhvervsorganisation, der forholder til sig til regeringens erhvervspolitik. Da EIFO netop er statsejet, ses det altså, at der kan opstå interesse­konflikter i de tilfælde, hvor Aktive Ejere forholder sig kritisk til regeringens initiativer og måske lobbyer i andre retninger.

Ændret politik

EIFO´s udmeldelse vækker dog undren i investorkredse al den stund, EIFO’s forgænger, Vækstfonden, var medlem af Aktive Ejere i årevis og meget aktiv i foreningens for­skellige udvalg. Vækstfonden kunne godt leve med ikke i alle forhold at være enige i Aktive Ejeres politik.

Omkring DanBans udmeldelse har det ikke være mu­ligt at få en kommentar fra foreningens ledelse. Baggrun­den er angiveligt dels arbejdet med en ny iværksætterpo­litik fra regeringens hånd, men også en meget flagrende ledelse af Aktive Ejere under Henrik Sass Larsen, som både fagligt og ledelsesmæssigt har skabt store interne udfordringer i den daglige drift og det politiske arbejde.

Uroen ulmer også i andre dele af Aktive Ejeres medlem­skreds, herunder blandt ventureselskaberne, hvor, som en kilde udtrykker det, ”flere ville være aktivt med”, hvis ikke Ak­tive Ejeres daglige ledelse udgjordes af Henrik Sass Larsen.

Stor personaleudskiftning

I den tidligere socialdemokratiske toppolitikers tid som le­der af Aktive Ejere har svingdøren i organisationen roteret jævnligt på grund af en manglende retning og en proble­matisk intern kultur. Senest gik direktør Jonathan Schacht Halling Nielsen til Danske Bilimportører i sommer.

Tidligere forlod den meget respekterede faglige chef, Dorte Thomsen, organisationen til fordel for et job i en investeringsvirksomhed. Aino Skjellerup, Henrik Sass Lar­sens personlige assistent, figurerer heller ikke længere på listen over medarbejdere.

Aktive Ejere er til gengæld for nylig blevet styrket med ansættelsen af den tidligere forsvarsminister fra Venstre, Peter Christensen, som meddirektør. Han er respekteret og operativ. Men det har ikke hindret DanBan-medlem­mernes udmeldelse.

Ansættelsen er umiddelbart overraskende, da Peter Christensen også ses at skulle håndtere den politiske lobbyisme i forhold til Christiansborg. Men han ses også som en markant styrkelse af den interne organisation og fremtidige styring. Spørgsmålet er, om han i løbet af 2024 mere eller mindre overflødiggør Henrik Sass Larsen.

Forspillet op til det længe ventede iværksætterudspil fra regeringen, der snart bliver præsenteret, har ifølge Økonomisk Ugebrevs kilder været den enkeltbegivenhed, der har slået hovedet på sømmet for business-englene.

I opløbet til iværksætterudspillet har Foreningen af Børsnoterede Vækst-virksomheder (FBV) med betydeligt held arbejdet på at øge politikernes forståelse for de al­vorlige konsekvenser, som den såkaldte lagerbeskatning af aktiegevinster hos aktionærer med under 10 pct. af ak­tiekapitalen har haft for mange iværksættere.

Flere iværksætter-ikoner – bl.a. Peter Mühlmann, der var medstifter af unicorn-virksomheden Trustpilot – har tabt store millionbeløb, fordi lagerbeskatningen beskat­ter urealiserede aktiekursgevinster uden i praksis at give kompensation, når aktiekursen efterfølgende falder. Re­geringen synes at have forstået denne urimelighed, selv­om ingen endnu ved, om iværksætter-udspillet adresse­rer problemstillingen.

Foreningen af Tech-virksomheder har ved sin formand Es­ben Gadstrup også arbejdet aktivt frem mod iværksætterud­spillet, ligesom iværksættermediet Bootstrapping har sendt regeringen et omfattende iværksætter-manifest. Derimod har business-englene ikke følt, at Aktive Ejere på lignende vis har arbejdet systematisk for iværksætternes interesser.

Sass har satset for bredt

Oprindeligt kom det som en overraskelse for de fleste, da Aktive Ejeres formand, den tidligere Axcel-chef, Christian Frigast, i 2019 præsenterede Henrik Sass Larsen som ny di­rektør for foreningen. Hensigten var angiveligt at ansætte en tung socialdemokrat med gode relationer til Mette Frederik­sen-regeringen, som man ventede ville sidde i en årrække.

Det første år gik da også godt på nogle områder. Bl.a. blev der under Henrik Sass Larssens auspicier udformet en skatte-kodeks for ansvarlig skatteadfærd i Aktive Ejeres regi, som medlemsvirksomhederne lovede at følge. Det var med til at skabe respekt om ikke mindst kapitalfonde­nes arbejde med at udvikle og videresælge virksomheder.

Men som tiden er gået, har Sass Larsen fokuseret sta­dig mere på en bred erhvervspolitisk dagsorden. Som han gav udtryk for i et interview i Økonomisk Ugebrev i juni i fjor, er det vigtigt, at erhvervslivet, regeringen og dele af fagbevægelsen indgår en bred alliance, der med in­spiration fra det såkaldte Harpsund-demokrati i Sverige i 50´erne genskaber forståelsen for vigtigheden af et pro­duktivt dansk erhvervsliv. Dette erhvervsliv skal så sikre et solidt fundament under velfærdssamfundet, hvis offentli­ge aktører til gengæld skal effektiviseres og slankes.

Men denne meget overordnede dagsorden – næsten mere overordnet end Dansk Industris – er selvsagt svær at løfte for en forholdsvis lille erhvervsorganisation som Aktive Ejere, selvom nogle af landets største kapitalfonde står bag.

Sass Larsens meget overordnede tilgang er samtidig overskygget af dannelsen af SVM-regeringen, hvor den tidligere socialdemokratiske toppolitikers adgang til rege­ringskontorerne er blevet svækket.

Hos en del medlemmer i Aktive Ejere ser man hellere, at organisationen, i stedet for overordnet alliance-opbyg­ning, fokuserer mere snævert på skatte- og erhvervspoli­tiske tiltag, som kommer kapitalfonde, venturefonde og business-engle direkte til gode i deres hverdag.

Hvorvidt krakeleringen af Aktive Ejere accelerer med flere udmeldelser i den kommende tid, afhænger meget af, hvordan det iværksætterudspil, som regeringen ventes at præsentere inden længe, kommer til at se ud. Men der ses også stigende sandsynlighed for, at Peter Christensen overtager roret i interesseorganisationen.

Indtil videre holder Aktive Ejeres bestyrelse, med Chr. Frigast i spidsen, dog fast i Sass Larsen, selvom ”eksperi­mentet”, som en kilde udtrykker det overfor ØU, burde have været slut for et par år siden.

Hvis udspillet fra regeringen ikke indeholder konkrete tiltag på skattesiden, der letter livet for iværksættere, vil flere medlemmer utvivlsomt stille sig spørgsmålet, om et medlemskab af Aktive Ejere fortsat er kontingentet værd.

Tager udmeldelse til efterretning

Økonomisk Ugebrev har bedt om en kommentar til ud­meldelserne fra Aktive Ejeres formand Christian Frigast og direktør Henrik Sass Larsen.

I en mail, hvor udmeldelserne bekræftes, er meddi­rektør Peter Christensen på egne vegne og Frigasts vegne vendt tilbage med følgende:

”Aktive Ejere har medlemmer fra flere forskellige dele af branchen, herunder Business Angels, Venturefonde og Kapitalfonde. Det er de enkelte virksomheder, der er medlemmer af foreningen, og eneste undtagelse er Dan­Bans, der som selvstændig forening er medlem af Aktive Ejere. DanBans ønsker fremover at stå for deres egen po­litiske interessevaretagelse og har meldt sig ud fra 2025. Vi har været glade for samarbejdet, men respekterer na­turligvis, at DanBans gerne vil selv og uden at skulle indgå i kompromisser med de andre grupper af medlemmer.”

Peter Christensen tilføjer:

”EIFO har i 2023 besluttet, at de ikke er medlemmer af nogen interesseorganisationer, herunder Aktive Ejere. Denne generelle politik har vi taget til efterretning og glæ­der os over, at vi stadig kan have et godt og tæt samarbej­de med EIFO.”

Carsten Steno

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

artikelserie
Artikler i serien

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

*Tilbuddet gælder ikke, hvis man har været abonnent indenfor de seneste 6 måneder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Og modtag den seneste udgivelse af Finans – det førende magasin om den danske finanssektor.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank