Den finansielle sektor i EU skal inden udgangen af 2022 indstille sig på helt nye krav til rapportering på miljø og klima. EU-Rådet og Parlamentet er nemlig netop blevet enige om at vedtage to af Kommissionens forslag til forordning om Sustainable Finance. Forordningerne gælder direkte, og skal ikke som EU-direktiver indarbejdes i national lovgivning. Et nyt CO2-benchmark skal indarbejdes i investeringsporteføljer, så bidrag til Parisaftalens målsætninger fremgår.

Man kan anklage EU systemet for meget, men ikke for langsommelige processer, når det gælder skærpet lovgivning for bæredygtige investeringer: De første to af i alt tre forslag, EU-kommissionen fremlagde i sin action plan for sustainable finance i maj 2018, er nu vedtaget af EU-Rådet og Parlamentet....