Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Samfundsansvar

PFA og Velliv: Skrappe bæredygtighedskrav forringer ikke investeringsafkast

Claus Strue Frederiksen

tirsdag 28. november 2023 kl. 17:46

Pensionskassers regnskaber over CO2-aftryk er fulde af huller

Danica Pension, PFA og Velliv tilbyder valgfrie produkter med særligt bæredygtighedsfokus. Men selskaberne ser forskelligt på afkastkonsekvenser for kunderne af det indsnævrede investeringsunivers. Danica Pension oplyser, at det forventede afkast for bæredygtighedsproduktet er lavere end i selskabets standardprodukt. Modsat mener PFA og Velliv ikke, at en stor begrænsning i investeringsuniverset betyder forringede afkastet. Redaktør Claus Strue Frederiksen fortæller her, hvorfor selskaberne ser forskelligt på sagen.  

Flere pensionsselskaber er de seneste år begyndt at tilbyde deres kunder valgfrie produkter med et ekstra stort fokus på klima og samfundsnytte. Blandt andet Danica Pension, der skriver om produktet: ”Vil du investere din pension med ekstra fokus på bæredygtighed, kan du investere en del eller hele din pensionsopsparing i Danica Balance Ansvarligt Valg.”

Af Danicas oplysningsmateriale fremgår det, at de ekstra bæredygtighedshensyn begrænser investeringsuniverset: ”Derfor vil det forventede afkast i Danica Balance Ansvarligt Valg være lavere ift. samme investeringsrisiko ved det normale Danica Balance. I praksis kan afkastet dog i perioder både være højere, det samme eller lavere.”

Bæredygtighedsproduktet hos PFA hedder PFA Klima Plus, der ifølge oplysningsmaterialet giver 75 procent mindre CO2 end verdensindekset (MSCI ACWI). Det er også væsentligt mindre end PFA’s samlede aktieinvesteringer, der udleder 42 procent mindre CO2 end verdensindekset. Også PFA oplyser, at investeringsuniverset her er kraftigt reduceret fra 1000 selskaber i den almindelige aktieportefølje til kun ca. 60 selskaber i bæredygtighedsproduktet.

Men PFA forsikrer overraskende, at de ekstra klimahensyn – og det begrænsede investeringsunivers – ikke forringer pensionsopsparendes forventede afkast: ”Klimastærke investeringer skal ikke koste på afkastet. Derfor er risikoniveauet og forventningerne til afkastet i PFA Klima Plus de samme som i PFA’s anden markedsrenteløsning, PFA Plus,” oplyses det.*

Ifølge bredt anerkendt økonomisk teori vil kraftig indskrænkning af investeringsuniverset have negativ effekt på afkastet. Men det er altså ikke tilfældet hos PFA: Ifølge Rasmus Bessing, direktør i PFA Asset Management, viser pensionsselskabets egne beregninger, at klimaproduktets investeringsunivers ikke giver anledning til et systematisk lavere afkastpotentiale. Men PFA har ikke ønsket at give Økonomisk Ugebrev indsigt i beregningerne.

Hvis beregningerne er korrekte, så opstår der dog hurtigt et nyt hovedbrud: Hvis det er helt omkostningsfrit at hjælpe kloden på rette vej, hvorfor udbreder PFA så ikke den ekstra klimavenlige investeringspraksis til alle sine pensionsprodukter: Hvem ønsker ikke at give den grønne omstilling et ekstra skub, hvis det ligefrem er gratis?

ØU: Hvis de ekstra klimahensyn, som er inkluderet i Klima Plus produktet, hverken har negativ effekt på risiko eller afkast, hvordan kan det så være, at I ikke inkluderer disse ekstra klimahensyn i PFA Plus?

”Vores generelle markedsrenteprodukt PFA Plus har blandt andet fokus på at bidrage til den grønne omstilling ved at være kritiske aktive ejere af udvalgte selskaber inden for fossile brændstoffer, hvor målet er at skubbe selskaberne i den rigtige retning. I PFA Klima Plus fravælges disse selskaber helt. Det gør vi blandt andet, fordi vi ved, at vores kunder har forskellige holdninger til klimaspørgsmålet og pensionsopsparing, samtidig med at den langsigtede retning for vores samlede investeringer er at opnå CO2-neutralitet i 2050,” siger Rasmus Bessing.

Umiddelbart synes svaret at skulle tolkes på denne måde: PFA undlader at klimaopgradere deres PFA Plus produkt, som ifølge PFA selv er mindre klimavenligt – og derved dårligere for kloden – end PFA Klima Plus, fordi nogle kunder foretrækker det mindre klimavenlige PFA Plus produkt, på trods af at afkastforventninger for de to produkter ifølge PFA er identiske.**

Økonomisk Ugebrev har forsøgt at få bekræftet denne tolkning, hvilket ikke er lykkes. Frem for at forholde sig direkte til vores opfølgende spørgsmål, fortæller Rasmus Bessing i stedet om PFA’s pensionsprodukters forskellige investeringstilgange og CO2-aftryk.***

Velliv har også et valgfrit pensionsprodukt med ekstra fokus på bæredygtighed: ”Med VækstPension Aftryk er grundlaget for investeringen, at den forvaltes med fokus på det bedst mulige aftryk på miljø og samfund. Det betyder, at der ikke investeres i selskaber inden for følgende industrier: kul, olie & gas, våben, tobak, alkohol, gambling og porno.”

Ligesom PFA forsikrer Velliv, at de ekstra bæredygtighedshensyn ikke koster på afkastet: ”Der forventes et afkast – og risikoniveau på lang sigt, som er på niveau med Vellivs øvrige produkter.”

ØU: I forhold til jeres øvrige produkter er investeringsuniverset i VækstPension Aftryk kraftigt indskrænket. Alligevel meddeler I, at risikoniveauet og forventningerne til afkastet på langt sigt i VækstPension Aftryk er det samme som i jeres øvrige produkter. Hvad bygger I det på? Og har I lavet beregninger, der dokumenterer denne sammenhæng og må vi i givet fald se de beregninger?

”I VækstPension Aftryk kan vi fortsat investere meningsfuldt og opnå en bred diversitet ved at investere lidt mere i de selskaber, som lever op til Vellivs eksklusionskriterier. Derfor vurderes investeringsafkast at være identisk med de øvrige produkter. Dog kan der i ekstreme år med meget store forskelle i sektorperformance opleves forskelle. Vi har naturligvis foretaget dybdegående analyser af, hvordan vores eksklusionspraksis kan forvente at påvirke afkastet. Vi offentliggør ikke disse beregninger,” oplyser Sandra Metoyer, chef for bæredygtige investeringer i Velliv.

ØU: Hvis de ekstra bæredygtighedshensyn, som er inkluderet i VækstPension Aftryk, hverken har negativ effekt på risiko eller afkast, hvordan kan det så være, at I ikke inkluderer disse ekstra bæredygtighedshensyn i jeres øvrige produkter?

”Vellivs kunder vælger selv ud fra deres præferencer deres pensionsprodukt inklusive bæredygtighedsprofil. Vores analyser viser, at risikoniveau og afkast på lang sigt er tæt på det samme. Men vi anerkender, at et indsnævret investeringsunivers i form af eksklusioner på den korte bane kan have større udsving i afkastet end et investeringsunivers uden restriktioner. Vellivs kunder skal selvfølgelig have lov til selv at vælge, om de ønsker flere eksklusioner på bekostning af større udsving i afkastet,” meddeler Sandra Metoyer.

Med formuleringen ’tæt på det samme’ synes Sandra Metoyer umiddelbart at bløde en smule op på afkastforventningerne for VækstPension Aftryk, set i forhold til oplysningsmaterialet og hendes første svar, hvor afkastforventningerne blev betegnet som identiske.

Hovedbegrundelsen for ikke at inkludere de ekstra bæredygtighedshensyn i de øvrige produkter går imidlertid på noget andet: Kunderne skal have lov til at bestemme, hvorvidt de ønsker et produkt med større udsving i afkastet – udsving, der vel og mærke hævdes ikke at forringe deres forventede afkast.

Vellivs kunder interesserer sig således ikke kun for størrelsen på deres pensionsopsparing, men også for om der i opsparingsperioden har været større eller mindre udsving undervejs.

* PFA understreger, at det reducerede investeringsunivers i PFA Klima Plus kan give større udsving i afkastet på den korte bane. Men PFA pointerer samtidig: ”Men pension er langsigtet opsparing, og som udgangspunkt får du samme risikoniveau og forventede afkastpotentiale ved at investere din opsparing mere klimavenlig med PFA Klima Plus.” 

 ** PFA understreger gentagende gange i oplysningsmaterialet, at PFA Klima Plus er et mere klimavenligt produkt end PFA Plus: ”Når PFA investerer pensionsopsparingerne, er det altid baseret på ansvarlighed, bæredygtighed og med udgangspunkt i Paris-aftalen og FN’s Verdensmål. Med PFA Klima Plus kan du tage endnu et skridt for at støtte op om den klimavenlige omstilling.” Og andetsteds: ”Mange af investeringerne i PFA Klima Plus indgår også i PFA Plus, men ikke nødvendigvis omvendt. Det skyldes de ekstra høje klimakrav, som kun et begrænset antal selskaber kan leve op til.”   

*** ØU: Er jeres standardprodukt PFA Plus mindre klimaambitiøst end jeres Klima Plus Produkt, fordi nogle af jeres kunder ikke ønsker den mest klimaambitiøse investeringspolitik, der er mulig, uden at det går ud over afkastet? Rasmus Bessing: ”Samlet set ligger begge pensionsprodukters CO2-udledning under verdensgennemsnittet for aktier – PFA Plus har samlet set aktuelt en 40 procent lavere udledning, mens udledningen i PFA Klima Plus er 75 procent lavere. PFA Plus har et bredere fokus på transitionen af forskellige typer af selskaber, mens PFA Klima Plus f.eks. har fokus på virksomheder, der leverer grønne løsninger eller allerede er langt fremme i forhold til at nedsætte deres CO2-aftryk.”

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

399,-

pr. måned

Allerede abonnent? Log ind her

[postviewcount]

artikelserie
Artikler i serien
Følg virksomhederne fra denne artikel
Skriv dig op her, og modtag en mail direkte i din indbakke, så snart vi skriver om virksomhederne, du følger.

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Samfundsansvar

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank