Samfundsansvar

Finanslobby ville udvande EU-regler om grønne investeringer

Joachim Kattrup

fredag 06. december 2019 kl. 20:29

Finans Danmark har i den seneste uge haft held til at fange opmærksomheden med tyve anbefalinger til bæredygtig omstilling af samfundet. De fleste har overset, at Finans Danmark og en stribe store investorer via europæiske lobbyorganisationer har støttet forsøg på at udvande nye EU-regler, der definerer, hvad en bæredygtig investering er.

Imens Finans Danmarks Forum for Bæredygtig Finans i året op til organisationens årsmøde den 2. december har arbejdet på at formulere tyve anbefalinger til en bæredygtig omstilling af samfundet, har flere store danske institutionelle investorer og Finans Danmark bag linjerne støttet et europæisk lobbyarbejde i forsøg på at udvande EU’s nye direktiv om netop bæredygtige investeringer.

Direktivet står til at blive endeligt vedtaget i EU inden nytår, efter at EU-kommissionen, EU-parlamentet og Rådet torsdag den 5. december blev enige om en klassifikation for grønne investeringer – den såkaldte taksonomi for bæredygtige aktiver.

Finanssektorens interesseorganisationer har på flere områder ønsket at udvande det oprindelige forslag. Økonomisk Ugebrev erfarer, at det dog langt fra er lykkedes. Finanslobbyen har bl.a. arbejdet på at få hævet anerkendte videnskabelige grænseværdier for CO2-udledninger, indført frivillige regler for bæredygtige investeringer og udskudt implementeringsdatoen for EU-direktivet.

De har også forsøgt at undgå differentierede kapitalkrav til bæredygtige finansielle produkter og begrænse omfanget af en grøn eller ikke-grøn mærkningsordning. Stærke kræfter i finanssektoren vil altså helst selv bestemme, hvad der er klimavenligt at investere i, og initiativerne skal gerne ske frivilligt på frie markedsmæssige betingelser.

Mere omfattende regler end forventet
Men reguleringens omfang er, ifølge mediet Transport & Environment (T&E) blevet strengere end finanssektorens lobbyister håbede på. Reglerne omfatter alle investeringer herunder også udstedelse af obligationer og konkrete børsnoterede selskaber.

Også overgangsaktiviteter – dvs. virksomheder og produkter, der ikke er grønne, men understøtter andre grønne tiltag (fx produktion af stål til togspor), har EU afvist som grønne aktiviteter.”

T&E kalder aftalen ”groundbreaking.” I et twitteropsalg torsdag aften skriver EU-kommissær og næstformand for Kommissionen, Valdis Dombrovskis, at ”This taxonomy – shared understanding, classification and definitions of green economic activities – is fundamental for all Green Deal policies. It will help define what green investment really is and will help fight greenwashing (fake green, if you wish).” Økonomisk Ugebrev har spurgt en række danske investorer om de på centrale områder deler deres respektive europæiske lobbyorganisationers holdninger og forsøg på at udvande de nu vedtagne regler for bæredygtige investeringer, som vi i skrivende stund ikke kender det fulde omfang af. Svarene har været få eller undvigende med henvisning til andre organisationer, der slet ikke er medlem af den respektive lobbyorganisation, som spørgsmå- lene tager udgangspunkt i.

Formand for finanssektorens klimapartnerskab er tavs
For eksempel henviser PensionDanmark vores spørgsmål til brancheorganisationen Forsikring & Pension. Men de er slet ikke medlem af Invest Europe, verdens største lobbyorganisation for investorer, der har været særdeles aktiv i sit lobbyarbejde mod reglerne.

PensionDanmark er til gengæld selv medlem, og herigennem har PensionDanmark direkte eller indirekte lobbyet for, at taksonomien skal være frivillig at benytte, og at reglerne ikke indføres som obligatorisk lovkrav i relation til, hvad den finansielle sektor kan markedsføre som bæredygtige finansielle produkter.

PensionDanmarks direktør Torben Möger Pedersen er formand for regeringens klimapartnerskab med den finansielle sektor. Men han har altså ikke ønsket at kommentere på de nye rammebetingelser, eller om man deler Invest Europes synspunkter. Desuden har Invest Europe lobbyet for, at reglernes rækkevidde skulle begrænses til kun at omfatte produkter, der markedsføres som bæredygtige og ikke vedrører alle andre produkter.

”Ikke-grønne produkter” ønsker Invest Europe ikke at mærke som ”brune” eller ”sorte”. Invest Europe har med PensionDanmarks stiltiende accept lobbyet for ’business-as-usual,’ hvor der er helt frit lejde for, hvad der kan sælges som en grøn investering eller en ESG-screenet portefølje. Frivilligheden har hidtil været særdeles bekvem for PensionDanmark, der bl.a. har både fossile selskaber og våbenproducenter i porteføljen. Foruden PensionDanmark finder man blandt Invest Europes medlemmer også Novo Holdings, ATP, Polaris, PKA og Vækstfonden, der er statens finansieringsfond.

Frivillighed og brud med videnskabelige grænseværdier
Hos ATP vil man gerne udtale og ATP oplyser at de ikke deler Invest Europe synspunkter. ”ATP bakker op om EU’s arbejde med at udvikle en autoritativ definition af grønne finansielle produkter. Vi deler således ikke synspunkterne fremført af Invest Europe på dette område,” oplyser ESG-chef i ATP, Ole Buhl, i en mail.

Fra Vækstfonden, der investerer statens penge, oplyser presseafdelingen, at ”Vækstfonden har ikke taget aktiv del i Invest Europes drøftelser vedrørende taksonomien. Men vi følger udviklingen og debatten på området tæt, og generelt ser vi positivt på, at der på europæisk plan kommer en fælles ramme med definitioner og klassificering af bæredygtige finansieringer.” Vækstfonden har altså slet ikke taget stilling til Invest Europes forsøg på at udvande lovgivningen.

Også Institute of International Finance (IFF), hvor den danske brancheforening Finans Danmark er medlem, har modarbejdet en stram regulering af hvad, der kan klassificeres som bæredygtige aktiviteter. IFF har endvidere forsøgt at påvirke lovformuleringerne, så bæredygtige finansielle aktiviteter ikke skal klassificeres på baggrund af anerkendte videnskabelige grænseværdier, men derimod på sektorrelative principper, hvor klimahensyn ikke prioriteres over forretningsmulighederne.

Finans Danmark har ikke svaret konkret på vores spørgsmål, men Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark siger: ”EU er netop blevet enige om taksonomien, og den er et godt grundlag for, at vi nu kan komme i gang med arbejdet i den finansielle sektor. Finans Danmark har lagt vægt på, at taksonomien optimalt set bør favne både dem, der er gået foran, og samtidig fungere som en reel tilskyndelse til det brede midterfelt, der skal rykke sig, hvis vi skal lykkes med den omfattende omstilling af hele økonomien. Med de 20 anbefalinger fra Forum for Bæredygtig Finans sætter den finansielle sektor i Danmark sig i front, hvor vi med udgangspunkt i taksonomien går i gang med bl.a. at udvikle en fælles standard for, hvad der kan betegnes som bæredygtige aktiviteter i den finansielle sektor.”

IFF har endvidere argumenteret for at udsætte implementeringsdatoen for loven på ubestemt tid, samt at støtte grønne definerede finansielle produkter og straffe ikke-bæ- redygtige produkter gennem justerede risiko- og kapitalkrav. IFF mener dermed i bund og grund, at der ikke i finansielt perspektiv skal etableres en foreskrevet forskel på bæredygtige investeringer og ikke-bæredygtige investeringer. Det strider mod hele intentionen i EU-kommissionens oprindelige idégrundlag for skærpet bæredygtig regulering. Også PensionsEurope, der har PFA Pension blandt sine medlemmer, har arbejdet for det synspunkt. Det samme har The Association for Financial Markets in Europe (AFME), hvor både Danske Bank og Nordea er at finde på medlemslisten, samt Den Europæiske Bankforening, hvor Finans Danmark tillige er medlem.

Oprindeligt forslog Kommissionen også, at samtlige finansielle produkter skulle bæredygtighedsmærkes efter den snart kommende taksonomi. Men Økonomisk Ugebrev erfarer, at dette ikke bliver tilfældet, men kun de produkter, der markedsføres som grønne. Dette er et direkte resultat af lobbyarbejde fra den europæiske finansielle sektor, med brancheorganisationer som AFME (Danske Bank og Nordea) og Insurance Europe, som har den danske brancheorganisation Forsikring & Pension (F&P) som medlem.

”F&P’s interessevaretagelse vedrørende EU’s arbejde med at introducere lovgivning omkring sustainable finance koordineres overordnet gennem den europæiske brancheorganisation Insurance Europe. Gennem Insurance Europe støtter vi arbejdet med at indføre en taksonomi, og vi støtter ligeledes op om, at produkter, der markedsføres som bæredygtige produkter, skal mærkes i overensstemmelse med taksonomien,” siger underdirektør Nils G. Rømer fra F&P.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

Første måned

1 kr.

Herefter 249 kr. om måneden

Allerede abonnent? Log ind her

Del på facebook
Del på twitter
Del på linkedin
Del på email

[postviewcount]

Finans

Her er forklaringen på provinsbankernes opjusteringsbølge

I tiden op til den aktuelle regnskabssæson har der været en stribe børsmeddelelser om opjusteringer af årsforventningen. Efter de første konkrete regnskaber, fra Skjern Bank og Nordea, begynder der…
Finans
Pressede pensionsselskaber genstarter omvalgsbølge væk fra garantier
Formue
Waturu nedjusterer – og udskyder også børsnotering af det andet datterselskab, Aquaturu
Formue
DAX Future: Nedturen i europæiske aktier ligner nu marts-krakket
Samfundsansvar
UK pensionspulje vælger Nordea AM til klimastrategi i milliardfond
Samfundsansvar
Finans Danmark klar med værktøj til måling af CO2-aftryk
Formue
Alt falder: Aktier, renter, guld, olie og kobber. Recession forude ?
Samfundsansvar
Rigsrevisionen: Ministerierne har kun undtagelsesvist arbejdet med verdensmål
Finans
Danske Bank opjusterer med op til 4,5 mia. kr, svarende til +50 procent
Formue
DAX Future: Alle advarselssignaler blinker nu, optræk til aktiekrak
Formue
S&P Future: Aktiemarkeder balancerer på knivsæg: Nu skal 3400 holde, ellers….
Finans
Rating: Her er vinderne blandt de 100 største unoterede selskaber
Finans
En Gamechanger: Hver fjerde nye pensionskrone ryger i klimainvesteringer
Life Science
Se videopræsentationer: Opsamling fra Økonomisk Ugebrevs Life Science Investorkonference
Ledelse
Mediernes anti-demokratiske fadæse i MeToo-debatten

Seneste nyt

Formue
DAX Future: NU skal de europæiske aktier holder stand, ellers kraftig nedtur
Finans
Update: Danske Bank om Ugen, der kommer
Life Science
Corona-nyt: Vi nærmer os en vaccine
Formue
Stoxx: Europæiske health care aktier fortsat under pres pgr af ventet Biden sejr
Formue

Shorthandler øger position i FLSmidth fra 1,04% til 1,10%

Albar Capital Limited holds a short position at 1.10 % in shares issued by FLSmidth & Co. A/S…

Aktuel artikelserie

Trænger First North vækstbørsen til en opstramning?

Chefredaktør Morten W. Langer har i en artikelserie påpeget en stribe huller i NasdaqOMX’s arbejde med at skabe en dansk vækstbørs, investorerne kan have tillid til. Selskaber som Conferize og NPinvestor har fra start været baseret på ekstremt svage forretningsmodeller og overvurderede værdiansættelser. Aktuelt viser sagen om Waturu, at institutionen med Certified Advisors ikke fungerer godt nok, når det gælder sikring af fyldestgørende information til investorerne. Baggrunden for ØU’s fokus på First North er, at en velfungerende dansk vækstbørs er samfundsmæssig vigtig som formidler af risikovillig kapital til små vækstvirksomheder.

Andre artikelserier

Dilemmaer i det aktive ejerskab
Finansiering af den grønne omstilling
Sustainable Finance: Nye spilleregler for den finansielle sektor
Nye krav til bestyrelsen i kølvandet på Coronakrisen
Hvilke strategier sikrer den bedre performance under coronakrisen?
Den danske banksektors lange vej mod konsolidering?
Formue
Langers Skarpe Aktiemarkederne robuste under overfladen, indtil videre
Life Science
Forbedret risk/reward i Lundbeck
Formue
Stoxx: Europæiske bankaktier 3% oppe i dag, har givet købssignal
Formue
SAS: Europæiske flyselskab-aktier holder sig nogenlunde stabile, men ..
Formue
SAS emission fuldtegnet, obligationsejer får deres nye aktier i dag, fredag.
Formue
US: Stigning i obligationsrenten indikerer fortsat en gamechanger på finansmarkedet
Samfundsansvar
Ny database afslører investorers kontroversielle investeringer
Formue
IPO Watch: ØU lancerer Kvalitetstjek af nynoterede selskaber
Samfundsansvar
Her er de overbetalte topchefer i dansk erhvervsliv
Finans
Pensionssektor må tære på egenkapital for at opfylde garantier
Formue
ØU Trader: Porteføljen har afkast på 23,9% i 2020
Finans
Gensidige anklager om fusk mellem Waturus CEO og ex-CFO
Finans
Ledelser i Alpha og Qudos Insurance afsløret i millionfusk
Finans
Solar: Rekordafkast i 2020 blåstempler digital strategi

Seneste nyt

Finans
Ny smittebølge: Halvdelen af EU’s SMV virksomheder er i konkursrisiko
Ledelse
Rob de Ridder ansat i 2015: ”Det skete på din vagt”

Mest læste

Få dit daglige nyhedsoverblik i din indbakke

Seneste rapporter fra eksterne rådgivere

Husk at indfrielse af konvertible obligationer kan medføre beskatning
EU-Kommissionen vil genoprette økonomien med en kapital­markeds­union
Fast ejendom i selskaber – fra 2023 og frem
Dybdegående og original 
journalistik siden 1994

Økonomisk Ugebrev har i mere end 25 år leveret indsigtsfuld og dagsordensættende journalistik og analyser til læserne og den brede offentlighed. 

Vi tager ansvar for vores indhold og er tilmeldt:

KONTAKT

Telefonisk henvendelse: 70 23 40 10
Telefonerne er åbne alle hverdage fra: 10-15

Skriv til os på: [email protected]
Vi bestræber os på at besvare henvendelser indenfor 24 timer.

Økonomisk Ugebrev A/S
CVR-nr.: 31760623
Sundkaj 125, 3. sal
Nordhavn 2150

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank

 

Log ind

[iteras-paywall-login paywallid="qwerty123"]
X