Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Samfundsansvar

Skarp kritik af finanssektorens prestigefyldte klimakoalition

Claus Strue Frederiksen

tirsdag 15. februar 2022 kl. 5:40

ESG

Forud for klimatopmødet i Glasgow i 2021 etablerede nogle af finanssektorens mest prominente spillere Glasgow Financial Alliance for Net Zero også kaldet GFANZ – formålet var at sætte yderligere gang i omstillingen til en klimaneutral økonomi via grønne investeringer, udlån og rådgivning. Flere danske selskaber har meldt sig under den grønne alliancefane, det gælder blandt andet Danske Bank, Danica Pension og Pensiondanmark. En ny international rapport kritiserer imidlertid initiativet sønder og sammen og efterlyser et klart opgør med den fossile industri. Redaktør Claus Strue Frederiksen indleder her en artikelserie, som kigger den globale finansalliance efter i sømmene.  

Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ) er en global koalition af finansielle institutioner, der har forpligtet sig til at sætte skub i den grønne omstilling. GFANZ blev stiftet i april sidste år og allerede et halvt år senere – under klimatopmødet i Glasgow i november 2021 – havde over 450 virksomheder fra 45 lande med en samlet kapital på over 130.000 milliarder USD tilsluttet sig alliancen.

Rent praktisk kan finansielle virksomheder tilslutte sig GFANZ ved at melde sig ind i en af de syv branchespecifikke net-zero alliancer, der blandt andet tæller Net-Zero Banking Alliance, Net-Zero Asset Owner Alliance og Net Zero Financial Service Providers Alliance. Ved indmeldelse forpligter virksomhederne sig på at være CO2-neutrale senest i 2050 samt at sætte delmål hen mod 2050, der er kompatible med Paris-aftalens 1,5-graders målsætning.

Danske Bank er foreløbig den eneste danske bank, der har tilsluttet sig Net-Zero Banking Alliance. I anledning af indmeldelsen udtalte Carsten Egeriis, administrerende direktør i Danske Bank: ”Det står klart, at der er brug for hurtig handling i forhold til klimaforandringerne – og at vi skal handle endnu hurtigere end tidligere antaget. Vi ønsker at støtte vores kunder og samfundet i overgangen til en klimaneutral fremtid. Når vi i dag tilslutter os alliancen, tager vi et vigtigt skridt i den rigtige retning, og vi ser frem til at inddrage vores kunder og støtte dem i deres klimaindsats.”

På investorsiden har hele syv danske pensionskasser meldt sig ind Net-Zero Asset Owner Alliance, det gælder: AkademikerPension, Danica Pension, Lægernes Pension, P+, Pensiondanmark, PFA og PKA.

Torben Möger Pedersen, administrerende direktør i Pensiondanmark og medlem af styregruppen for Net-Zero Asset Owner Alliance, udtalte i forbindelse med stiftelsen af investor-alliancen: ”Verdensøkonomien skal transformere sine produktionsmetoder og energiforbrug. Forudsætningen for denne transformation er finansielle midler og innovation. PensionDanmark ønsker at tage ansvar og bidrage til udviklingen og ser frem til at samarbejde og dele erfaringer med vores peers i denne sammenhæng. Alliancen kan samlet udøve aktivt ejerskab og få virksomhederne til at transformere deres forretningsmodeller, så de kommer i overensstemmelse med Parisaftalen.”

Det er dog langt fra alle, der betragter den globale finanssektors grønne alliance med samme forhåbninger som de to danske topdirektører. I en rapport retter Reclaim Finance – en nystiftet fransk ngo, der hovedsageligt drives af private fondsmidler og individuelle donationer – en skarp kritik af GFANZ, der blandt andet går på, at ingen af de syv branchespecifikke alliancer for alvor tager et opgør med den fossile industri – herunder at ingen af dem kræver stop for investering og finansiering af den mest klimatunge energiform, nemlig kul. Heller ikke nogen af alliancerne forlanger, at deres medlemmer holder op med at finansiere nye fossile produktionsanlæg.

Som det påpeges i rapporten, strider investering og finansiering af nye fossile anlæg med det Internationale Energiagenturs konklusion i rapporten Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector, hvoraf det klart fremgår, at 1,5 graders-målsætningen indebærer stop for etablering af nye kulminer samt nye olie- og gasfelter.

I rapporten kritiserer Reclaim Finance også, at ingen af de syv branchespecifikke alliancer forlanger, at deres medlemmer præsenterer absolutte reduktionsmål. I stedet for absolutte reduktionsmål kan GFANZ’ medlemmer nøjes med at anvende og rapportere på virksomheders klimaeffektivitet, dvs. hvorvidt de er i stand til at producere flere produkter eller services pr. ton udledt CO2. Problemet ved denne tilgang er imidlertid, at en virksomhed sagtens kan være mere klimaeffektiv, samtidig med at den har øget sin CO2-udledning, samlet set. Det er derfor vigtigt ikke blot at se på klimaeffektivitet men også operere med absolutte reduktionsmål.

Reclaim Finance kritiserer desuden, at ingen af de syv branchespecifikke alliancer forbyder brug af klimakompensation eller i det mindste operere med en grænse for, hvor meget klimakompensation må fylde i virksomhedernes regnskab. Klimakompensation – i form af eksempelvis skovbevaring, energieffektivisering og omstilling til grøn energi – er kontroversielt værktøj, som selv fortalerne mener bør betragtes som sidste udvej. I det lys forekommer det problematisk at undlade at begrænse virksomheders brug af klimakompensation.

Reclaim Finance problematiserer også, at finansalliancerne nøjes med at anbefale, men ikke forlange, at virksomheders scope 3 udledninger inddrages i klimaregnskabet. Og det til trods for at scope 3 udgør langt den største udledningspost for langt de fleste virksomheder.

Günter Thallinger, formand for Net-Zero Asset Owner Allicence, har efterfølgende adresseret (dele) af kritikken. I forhold til udfasningen af kul henviser Günter Thallinger til alliancens nyligt formulerede politik, der blandt andet indebærer, at kun eksisterende kulanlæg samt anlæg under konstruktion skal finansieres, men ikke nytilkommende kulanlæg. Ifølge Günter Thallinger er alliancen således i gang med at udfase kul.

I sit svar til rapporten fra Reclaim Finance forholder Günter Thallinger sig dog ikke til, hvorvidt alliancen bør inddrage målsætninger for absolutte reduktioner, om der bør sættes grænser for brug af klimakompensation, om alliancen bør forlange at medlemmerne inkluderer virksomhedernes scope 3 udledninger eller hvorvidt alliancens medlemmer bør holde op med at finansiere nye olie og gasanlæg.

I den kommende tid vil Økonomisk Ugebrev Samfundsansvar se nærmere på GFANZ i en dansk kontekst og blandt andet bede alliancemedlemmer forholde sig til kritikken fra Reclaim Finance.

Vær et skridt foran

Få unik indsigt i de vigtigste erhvervsbegivenheder og dybdegående analyser, så du som investor, rådgiver og topleder kan handle proaktivt og kapitalisere på ændringer.

399,-

pr. måned

Allerede abonnent? Log ind her

[postviewcount]

artikelserie
Artikler i serien

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Samfundsansvar

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank