Annonce

Log ud Log ind
Log ud Log ind
Finans

Tømte Forsikringsmafia garantifonden for milliarder?

Carsten Vitoft

søndag 03. februar 2019 kl. 20:36

Er der en dansk forsikringsmafia? Et tæt netværk af direktører i den danske forsikringsverden forbindes nu med flere af de store konkurser, der de seneste år har rystet det danske og europæiske forsikringsmarked. Bag konkurserne ses konturerne af et mafialignende netværk, som mistænkes for at have påført garantifonden, og dermed danskerne, en milliardregning. Både kammeradvokaten og direktøren i Garantifonden for Skadesforsikring vil nu have undersøgt mulige brud på lovgivningen, og om der er sket misbrug for at opnå privatøkonomisk vinding.

Følg artikelserien om den danske forsikringsmafia: Læs også i næste udgave af Økonomisk Ugebrev Finans opfølgningshistorien om Forsikringsmafiaens hemmelige skuffeselskab i Schweiz

Godt en håndfuld erhvervsfolk med lange karrierer på direktionsgangene i den danske forsikringsbranche mistænkes nu for at have scoret personlige milliongevinster på at have udnyttet den danske lovgivning til at suge millioner ud af garantifonden, som danske forsikringstagere indbetaler penge til hvert år. Det drejer sig om folkene bag de seneste års store konkurser på forsikringsmarkedet.

PROMINENTE NAVNE

Økonomisk Ugebrevs kortlægning viser, at en snæver kreds af personer går igen og igen i konkurserne i Husejernes Forsikring (2016), Alpha Insurance samt Qudos Insurance (begge 2018). Det drejer sig blandt andet om tidligere direktører i Alm. Brand-koncernen og Codan Forsikring. De står bag en ny dansk forretningsmodel i forsikringsbranchen, hvor det handler om at sælge forsikringer i resten af Europa under dækkeaf at være godkendt af det danske finanstilsyn og dækket af den danske garantifond.

En voldsom vækst i selskabernes salg af forsikringer sker ved at underbyde etablerede selskaber på de nationale forsikringsmarkeder, og de danske forsikringsselskaber vokser dermed ekstremt på meget kort tid – uden at have den store kapital til rådighed. Og når de så knækker nakken, er det de danske forsikringstagere, der via garantifonden skal rydde op over for alle de opståede tab både herhjemme og i udlandet.

“Vi er opmærksomme på, at der er personsammenfald på tværs af de tidligere forsikringskonkurser og i Gefion. Men det er ikke noget, som vi har et præcist overblik over.

De mest oplagte regler at kigge på er umiddelbart fit & proper-reglerne. Finanstilsynet er den rette myndighed til at påse, om der er sket et brud på disse regler,” siger underdirektør Torben Weiss Garne fra Garantifonden.

Indtil videre er forsikringsselskabet Gefion stadig i drift. Men som beskrevet i seneste udgave af Økonomisk Ugebrev , kan det meget nemt blive næste selskab i den lange række af nylige forsikringskonkurser i Danmark.

KAMMERADVOKAT PÅ BANEN

Fit & proper-regler handler om, at erhvervsfolk kan dømmes ”ude” i nogle år, som det er sket for tidligere Codan-direktør efter konkursen i Husejernes Forsikring. Men der er ikke tale om fængselsstraf eller bøder. Indtil videre er der i den konkrete sag ikke klare indikationer på egentlige ulovligheder, men mere mistanke om misbrug af garantisystemet, hvor der har været huller i reglerne. Men det vil myndighedernes nærmere undersøgelser antageligt afsløre.

Oprydningen efter konkurserne af denne nye forretningsmodel ligger på bordet hos kammeradvokat Boris Frederiksen, der i sammenhængen er kurator. Også han er opmærksom på netværket bag konkurserne:

”I første omgang har det vigtigste for os dog været at sikre kunderne bedst muligt i den opståede situation, i samarbejde med garantifonden. Vi er ikke en myndighed, så vores rolle vil være at kortlægge og undersøge, om konstateringerne giver anledning til at rapportere noget eller nærmere overveje eventuelle civilretlige skridt. Vi vil i givet fald videregive vores konstateringer til den relevante myndighed,” siger Boris Frederiksen.

Videre siger han til Økonomisk Ugebrev: ”Det vil ikke være passende for mig som kurator at kommentere på konkrete personer eller selskaber. Jeg kan dog bekræfte, at i det omfang, der måtte være relevante personsammenfald i de seneste konkurser, vil det være noget, vi vil undersøge. Hvis man lægger til grund, at den samme håndfuld personer gang på gang går igen i sager, der koster store træk på garantifonden, er det noget, vi skal have afdækket og kortlagt.”

PENGENE UP FRONT

Kammeradvokaten har for tiden travlt med at rydde op efter den tredje konkurs, hvor Qudos Insurance gik ned i december 2018.

Netværket af erhvervsfolk omkring de fire forsikringsselskaber har ØkonomiskUgebrev identificeret via det danske CVR-register, som afslører flere personer, der går igen i flere af de nævnte konkurser. Blandt andet den mangeårige direktør i Alm. Brand Leif Corinth-Hansen. Også Jens Erik Jepsen Christensen, som har en lang karriere som øverste direktør i forsikringsselskabet Codan bag sig, har spillet en central rolle omkring i hvert fald to af konkurserne.

Hertil kommer navne som, Tonny Anker-Svendsen, nuværende direktør og ejer i Gefion, Brian Clausen, Kim Holten og Bo Lundqvist, der alle har været primus motor på at starte danske forsikringsselskaber under denne nye forretningsmodel (se også boksen om persongalleriet).

Forretningsmodellen går i sin simpelhed ud på at sælge udvalgte forsikringsprodukter, hvor kunderne betaler store præmier up front. Det er typisk meget komplicerede forsikringer, hvor det ikke er muligt at justere kundernes præmie undervejs, hvis der sker større skader end ventet. På grund af de store engangsbetalinger fra forsikringstagerne er det nemt at vokse. Ikke mindst fordi de store, etablerede forsikringsselskaber er meget nervøse for den slags forsikringer, der ofte giver dem hovedbrud og tab.

Derfor er det ikke svært at underbyde præmierne og vokse i voldsom fart. Eksempelvis på danske ejerskifteforsikringer og byggeskadeforsikringer eller på motorforsikringer i England – herunder særligt til de ”sorte” taxachauffører i London, som flere af de danske forsikringsselskaber, både Alpha, Qudos og nu Gefion, er vokset stærkt på ryggen af. Men der er også tale om andre typer forsikringer i Italien, Grækenland og Frankrig, hvor konkurserne har efterladt sig store tab, der nu skal dækkes af den danske Garantifond for Skadesforsikring.

”Vi kan som garantifond se, at der i de konkursramte selskaber ofte sælges forsikringsprodukter, hvor det må være meget svært for de europæiske tilsynsmyndigheder at gennemskue produkterne. Når man kombinerer det med, at der ofte sælges til meget lave priser, så skal selskaberne være velpolstrede for at overleve. Det svarer til udtalelser fra andre europæiske lande, der har brokket

sig over den måde at drive forsikring på. Men måske kritikken er kommet noget sent ” siger Torben Weiss Garne. Bagmændene sætter sig så både på ejerskabet af selskaberne med en meget begrænset startkapital, på bestyrelsesposterne og i ledelsen. Historien har vist, at forretningsmodellen for det meste har en meget begrænset levetid før konkurs – og det er også vanskeligt at skabe overskud. Ikke desto mindre har ledelserne og bestyrelserne, som typisk også har været ejere, givet sig selv tårnhøje lønningerne og gavmilde repræsentationsudgifter, og der er sket transaktioner i underliggende selskaber og på tværs af selskaberne med potentielle milliongevinster.

MANGE MYSTISKE HANDLER

Meget tyder på, at det mulige misbrug startede omkring årtusindeskiftet, hvor tidligere adm. direktør Leif Corinth-Hansen fra Alm. Brand var direktør i datterselskabet Kjøbenhavnske Re. Efterfølgende brød han ud og startede Danish Re. Begge selskaber endte også med at gå ned.

Senere var han med til at skabe Alpha Insurance, hvor Jens Erik Jepsen Christensen fra Codan også efterfølgende kom ind. Han gik senere ned med Husejernes Forsikring. Brian Clausen kom ind, og han skabte senere Qudos, der også endte med at gå ned. Tonny Anker-Svendsen kom ind, og han driver i dag Gefion, som lige nu åndes tungt i nakken af Finanstilsynet. Fælles for alle selskaberne er og var, at de fulgte den grænseoverskridende og hurtigt voksende forretningsmodel, som nu har kostet garantifonden voldsomme summer.

Undervejs blev der ellers handlet på kryds og tværs. For godt et år siden købte Qudos sig ind i Alpha Insurance, efter alt at dømme med det formål at puste kapitalen kunstigt op i begge selskaber. Et datterselskab i Alpha Insurance – ASG Forsikringsagentur ledet og ejet af Kim Holten – handlede også livligt med Qudos. Et andet datterselskab til Alpha Insurance hed Alpha SPV, og det skiftede også rundt mellem de to selskaber. Her et år senere er selskaberne gået ned. Store dele af personkredsen arbejder dog fortsat videre – i dag bare i det eneste tilbageværende selskab, Gefion Insurance, hvor flere af de tidligere folk fra Alpha Insurance nu har søgt tilflugt.

Persongalleriet

Leif Corinth-Hansen: Tidligere direktør i Alm. koncernen og i medierne også kaldet ”Leif den Lykkelige”. Han var direktør i Kjøbenhavnske Re og brød derefter ud med en række medarbejdere og startede Danish Re. Begge selskaber måtte lade livet kort inde i det nye årtusinde.

Ifølgebranchekilder er han opfinder af forretningsmodellen, hvor man sælger udvalgte forsikringsprodukter på tværs af landegrænserne i Europa, med hurtig vækst. I mange år var han bestyrelsesformand, direktør og ejer i Alpha Insurance. Han har også været direktør i Alpha SPV II – nu Qudos SPV II, der blev solgt til Qudos Insurance og nu er en del af dette konkursbo.

Jens Erik Jepsen Christensen: Han har i mange år været øverste topchef i Codan og siddet i bestyrelsen i en række velrenommerede danske selskaber. Han har også været ejer af og i bestyrelsen for Alpha Insurance. Desuden medejer og bestyrelsesformand i Husejernes Forsikring.

Tonny Anker-Svendsen: Han er primus motor i Gefion, hvor faderen Jørn Anker-Svendsen er bestyrelsesformand, og Tonny Anker-Svendsen er direktør og ejer. Jørn Anker-Svendsen har været i direktionen i Lærerstandens Brandforsikring. Tonny Anker-Svendsen har været medstifter af Alpha Insurance, hvor han også har siddet i bestyrelsen og direktionen.

Brian Clausen: Han har været tro følgesvend til Leif Corinth-Hansen og arbejdet med og under ham i flere år i blandt andet Danish Re. Herefter medstifter, ejer i bestyrelsen og direktionen af Qudos Insurance. Han har desuden også været en del af ledelsen i Alpha Insurance.

Kim Holten: Ejer af ASG Forsikringsagentur, som han har ejet sammen med folkene bag Alpha Insurance. Selskabet har handlet kunder med Qudos Insurance, og han solgte ASG Forsikringsagentur til Qudos Insurance lige inden konkursen i efteråret 2018.

Bo Lundqvist: Han har siddet i bestyrelsen af både ASG Forsikringsagentur samt Alpha Insurance, hvor han også var i direktionen i en række år.

——————————————————————————————-

Økonomisk Ugebrev har til aktørerne, nævnt i artiklen med overskriften “Mistanke om, at forsikringsmafia har tømt garantifond for milliarder”, fremsendt artiklen i fuld længde for at få deres kommentarer:

Artiklen er sendt til:

Jens Erik Christensen,

Leif Corinth-Hansen:

Tonny Anker-Svendsen:

Kim Holten

Brian Clausen:

Vi har ved artiklen udgivelse søndag kl. 14 kun få følgende kommentarer:

Kim Holten skriver, at han IKKE har været PRIMUS MOTOR til at starte et forsikringsselskab.
Jeg har ejet og drevet et forsikringsagentur, der har handlet med Alpha Insurance på almindelige forretningsmæssige vilkår på det danske markedet, som alle andre danske agenter. Han oplyser, at  Alpha Insurance ejede 25%, for at være med til at finansiere starten af mit firma.

I artiklen hedder det: “Et datterselskab i Alpha Insurance – ASG Forsikringsagentur ledet og ejet af Kim Holten – handlede også livligt med Qudos.” Hertil oplyser Kim Holten, at ASG Forsikringsagentur har under mit ejerskab frem til salget IKKE handlet med Qudos Insurance siden 31/12 2015.


Andre kommentarer, Økonomisk Ugebrev måtte modtage efterfølgende, vil straks blive publiceret.

 

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev
ØU Top100 Finansvirksomhed

Få de vigtigste om bank, realkredit, forsikring, pension
Udkommer hver mandag.

Jeg giver samtykke til, at I sender mig mails med de seneste historier fra Økonomisk Ugebrev. Lejlighedsvis må I gerne sende mig gode tilbud og information om events. Samtidig accepterer jeg ØU’s Privatlivspolitik.

Du kan til enhver tid afmelde dig med et enkelt klik.

[postviewcount]

artikelserie
Artikler i serien

Jobannoncer

No data was found

Mere fra ØU Finans

Log ind

Har du ikke allerede en bruger? Opret dig her.

Påskegave

Få to GRATIS analyser af Novo Nordisk & Zealand Pharma 

FÅ VORES STORE NYTÅRSUDGAVE AF FORMUE

Her er de 10 bedste aktier i 2022

Tilbuddet udløber om:
dage
timer
min.
sek.

Analyse af og prognoser for Fixed Income (statsrenter og realkreditrenter)

Direkte adgang til opdaterede analyser fra toneangivende finanshuse:

Goldman Sachs

Fidelity

Danske Bank

Morgan Stanley

ABN Amro

Jyske Bank

UBS

SEB

Natixis

Handelsbanken

Merril Lynch 

Direkte adgang til realkreditinstitutternes renteprognoser:

Nykredit

Realkredit Danmark

Nordea

Analyse og prognoser for kort rente, samt for centralbankernes politikker

Links:

RBC

Capital Economics

Yardeni – Central Bank Balance Sheet 

Investing.com: FED Watch Monitor Tool

Nordea

Scotiabank