Forsikringskunder anklager Brian Mikkelsen for svigt

Ét år efter erhvervsministeren lovede hjælp til de kunder, der blev ramt af konkursen i Husejernes Forsikring, kan en række danskere stadig ikke bo i deres hjem, selv om ministeren netop lovede, at ingen skulle gå fra hus og hjem. Det er ikke kønt, lyder det fra Forbrugerrådet, der nu rejser sagerne i Garantifonden for Forsikrings bestyrelse.

Erhvervsminister Brian Mikkelsens anstrengelser omkring konkursen i Husejernes Forsikring er ved at udvikle sig til en rigtig møgsag for erhvervsministeren. 26.000 danskere blev fanget i konkursen og stod pludselig uden ejerskifteforsikring. Men mange har efterfølgende modtaget så dårlig behandling i sagen, at de nu anklager ministeren for at svigte sine løfter.

Nichlas Permin Berger fra Hillerød har netop været gennem en jul, hvor hans familie for tredje år i træk ikke kunne fejre den i deres eget hjem grundet konkursen.

”Den behandling vi har fået er under al kritik, og jeg har klaget til både ministeren og garantifonden, og jeg synes, de løber fra deres ansvar. Ministeren kom med en politisk løsning, og så bør han have styr på, at både intentionerne og selve lovteksten bliver overholdt. Først blev vi syltet i Husejernes Forsikring, og nu bliver vi syltet af myndighederne. Jeg synes ikke, ministeren tager os alvorligt i vores henvendelser, han kaster en livline ud til os i form af en redningsplan, og denne line er paradoksalt nok skyld i, at vi nu er ved at gå til bunds” siger Nichlas Permin Berger, der er ph.d. og samfundsforsker.

Læs også:  Gefion Insurance på vej mod likvidation

Som Økonomisk Ugebrev har beskrevet i tidligere udgaver, har det efterfølgende vist sig, at ansatte i konkursboet efter Husejernes Forsikring stadig sagsbehandler kunder – men nu i regi af Garantifonden. Det har også vist sig, at de har behandlet klager over deres egen personlige sagsbehandling, altså hvor kunderne har været utilfredse med deres afgørelser, hvilket kan være i strid med loven (ØU 39, 2017). Sidst har det også vist sig, at de kunder med afslag på forsikringsdækning ikke har fået den obligatoriske klagevejledning (ØU 40, 2017).

”Jeg synes ikke, det her er kønt. Det holder jo ikke, hvis man behandler klager over sig selv. Vores repræsentant i Garantifondens bestyrelse vil nu bede om, at der kommer en drøftelse af, hvordan sagerne er blevet behandlet,” siger vicedirektør Vagn Jelsøe fra Forbrugerrådet Tænk til Økonomisk Ugebrev.

MINISTER RUND PÅ GULVET

En anden forsikringstager, arkitekt Hasse Traberg-Andersen fra Fredensborg, står også uden tag over hovedet og bor i dag med sin familie i en campingvogn på sin egen grund, hvor han kan se op på sit eget ubeboelige hus.

”Jeg gjorde allerede i foråret 2017 ministeren opmærksom på, at tingene ikke kørte, som de skulle i Garantifondens sagsbehandling, og at min familie og jeg kommer til at stå uden tag over hovedet. Jeg er dybt rystet over, at ministeren afviser at tage et ansvar, og at jeg i stedet bliver ignoreret. Myndighederne løber efter min mening fra deres ansvar,” siger han til Økonomisk Ugebrev.

Læs også:  Danske business-engle i dyb krise

Hasse og Nichlas har begge skrevet direkte til Brian Mikkelsen om deres situation, og ministeren skriver da også tilbage, at han desværre ikke kan hjælpe dem. Det har de svært ved at forstå, da ministeren for godt et år siden selv stod frem på TV2 og sagde, at hjælpepakken netop blev lavet for at forhindre at kunderne skulle gå fra hus og hjem.

Men noget tyder på, at ministeriet selv er forvirret i konkurssagen. Nogle kunder henviser han til Garantifonden med deres klage. Andre til Ankenævnet for Forsikring. Og helt andre igen til den klageansvarlige i Topdanmark, der behandler sagerne på vegne af Garantifonden. Den forvirring har Økonomisk Ugebrev forelagt ministerens presseafdeling, der dog ikke har svaret inden deadline.

Manglende svar er også noget en tredje forsikringstager, Martin Meik fra København, har søgt gennem det sidste års tid.

”Mine sager kører også stadig, og jeg føler mig som en kastebold mellem myndighederne, der er blandet ind i det her. Det er min oplevelse, at det her bliver gjort så besværligt som muligt, og jeg har allerede af egen lomme brugt 50.000 kr. på at føre min sag over for myndighederne i denne sag, da jeg simpelthen ikke forstå juraen i de ting, jeg skal svare på. Ja, jeg føler mig svigtet,” siger han.

Læs resten af artiklen og kommentar fra Brian Mikkelsen her.

Carsten Vitoft

Skriv en kommentar

Please enter your comment!
Indtast dit navn her